Talvimerenkulku

Väylä vastaa talvimerenkulun avustamisen viranomais- ja tilaajatehtävistä sekä valtakunnallisesta koordinoinnista, kehittämisestä ja ohjauksesta.

Avustusrajoitukset

Jäätilanteen vaikeutuessa Väylävirasto määrää avustusrajoituksia talvisatamiin. Jäänmurtaja-avustusta annetaan vain aluksille, jotka täyttävät Väyläviraston kyseiseen satamaan liikennöiville aluksille asettamat avustusrajoitukset.

Rajoitukset tulevat voimaan viisi päivää antopäivämäärän jälkeen, lukuun ottamatta kevennyksiä, jotka tulevat voimaan antopäivänä.

Voimassaolevat avustusrajoitukset (Baltice.org).

Avustusrajoitusennuste:

 

Väylävirasto on päivittänyt Suomen talvimerenkulku -julkaisun talvea 2019-2020 varten.

Tulevanakin jäänmurtokautena kaikilta aluksilta kysytään englanniksi hyväksymislauseke kansallisten merenkulkuviranomaisten jäänmurtoavustuksesta laatimista ohjeista sekä näyden noudattamisesta aluksen saapuessa ensimmäistä kertaa avustusalueelle.

On suositeltavaa, että alus tai varustamo antaa ilmoituksen ennen avustusalueelle saapumista sähköpostitse Turku Radioon (turku.radio@vtsfinland.fi). Vastaus vaikuttaa avustuksiin.

Pyydämme meklareita varmistamaan, että kaikille aluksille/varustamoille on toimitettu Suomen Talvimerenkulku 2019-2020 julkaisu ennen aluksen avustusalueelle saapumista. Varustamojen tulisi ottaa ohjeet huomioon rahtaussopimuksia laadittaessa. Julkaisu on tulostettavissa vasemmanpuoleisesta valikosta.

Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti alusten kansipäällystölle ja ne ovat SOLAS sääntöjen ja Merilain reittisuunnittelusta ja aluksen turvallisesta kulusta säädettyjen säännösten mukainen merenkulkujulkaisu, jossa annetaan tietoa ja ohjeistusta alukselle Itämeren erikoisoloista. Niissä on myös tarpeellista tietoa rahtaajille ja kaikille niille, jotka osallistuvat talviliikenteen sujuvuuden ja etenkin turvallisuuden varmistamiseen.

Koko talvimerenkulkujärjestelmän turvallisuuden sekä liikenteen sujuvuuden kannalta on tärkeää varmistua siitä, että oma alus tayttää vaatimukset ja oma miehistä noudattaa Suomen Talvimerenkulku 2019-2020 -julkaisun ohjeita.

Talvimerenkulku on yhteispeliä. 

Jäänmurtopalvelut

Jäänmurtopalveluilla tarkoitetaan jäissä tapahtuvaa alusten avustamista ja hinaamista. Väylävirasto on tehnyt jäänmurtopalvelusopimuksia Arctia Icebreaking Oy:n, Alfons Håkans Oy:n sekä muiden yksityisten hinaajayhtiöiden kanssa.

Arctia Icebreaking Oy ja muut palveluntuottajat vastaavat jäänmurtajiensa operointiin liittyviin kysymyksiin.

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 15.11.2019