Vt 6 melunsuojaustarpeet Oritlammen kohdalla, Ruokolahti

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut vuonna 2013 tie- ja rakennussuunnitelman "Valtatien 6 meluntorjunta Oritlammen kohdalla, Ruokolahti". Valtatien 6 meluhaittojen vähentämiseksi alueelle on suunniteltu 5 meluvallia ja 3 meluaitaa. Suunnitteluosuuden pituus on 980 m. Varsinaisella melualueella on  20 omakotitaloa.  Alueen välittömässä läheisyydessä olevalla muulla taajama-alueella on 63 omakotitaloa ja 20 rivitalohuoneistoa. 

Hankkeen tavoitteena on vähentää valtatieliikenteen asutukselle aiheutuvia melu-haittoja rakentamalla 1. toteutusvaiheessa meluvalleja Ruokolahden kunnan lähialueiden maarakennushankkeilta saatavista maa-aineksista. Meluvallien materiaalikustannuksia ei tällöin synny.

Tiesuunnitelma-aineisto on päivitetty vuoden 2018 lopussa. Suunnitelman hallinnollinen käsittely ja nähtävillä olo käynnistyy erikseen ilmoitettavana ajankohtana helmikuussa 2019.

Hankekohde ei  tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustientiedon investointikohteisiin. Hankkeen I toteutusvaihe on alustavasti mahdollista käynnistää syksyllä 2019.

Vuonna 2018 päivitetty tiesuunnitelma-aineisto

reaktionapit
Sivu päivitetty 20.08.2019