Vt 13 Myttiömäki, Savitaipale

Valtatien 13 yhteysvälillä Mikkelistä Lappeenrantaan on osa maan poikki kulkevaa tieyhteyttä Kokkolasta Jyväskylän ja Mikkelin kautta Lappeenrantaan ja edelleen Nuijamaan ja Imatran raja-asemille. Tiellä on tärkeä merkitys myös HaminaKotkan satamaan suuntautuvien vientikuljetusten ja teollisuuden puukuljetusten reittinä.

Tie ei kaikilta osin täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Erityisesti Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella tie on mutkainen, mäkinen ja kapea. Paikka koetaan Mikkeli–Lappeenranta yhteysvälin vaarallisimpana kohtana. Kohdan parantamisesta on laadittu tiesuunnitelma. Sen mukaisesti tien linjausta parannetaan ja siihen rakennetaan ohituskaistapari. Suunnitelma on teknisesti valmis ja sille on saatavissa hallinnollinen hyväksyntä vuoden 2019 loppuun mennessä. Rakentaminen on mahdollista käynnistää vuonna 2020. Hankkeen kustannusennuste on 11,6 miljoonaa euroa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 18.05.2019