Hyppää sisältöön

Yleisötilaisuus E18 Turun kehätien parantamisesta välillä Naantali-Raisio (kt 40)

Julkaistu 2.6.2023 9.00

Väylävirasto laatii tiesuunnitelmaa E18 Turun kehätien (kantatie 40) parantamisesta välillä Naantali‒Raisio. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen kaupunkien kanssa. Valmistumassa olevaa tiesuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa 13.6.2023 klo 17‒19 Naantalissa (Naantalin lukio, Vadstenanpolku 4, Naantali). Tiesuunnitelmaluonnos on nähtävillä hankkeen verkkosivuilla (https://vayla.fi/naantali-raisio).

Yleisötilaisuudessa esitellään Turun kehätien Naantalin ja Raision alueille suunniteltuja maanteiden, jalankulun ja pyöräliikenteen väylien, katujen ja yksityisteiden järjestelyjä sekä liikenteen aiheuttamien haittojen torjuntatoimenpiteitä, kuten meluntorjuntaa.  Lisäksi tilaisuudessa esitellään Naantalin alueelle laadittavaa E18 Turun kehätien asemakaavaa ja asemakaavan muutosta. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 9.6. – 14.8.2023. Yleisötilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Yleisötilaisuuden lisäksi yleistä palautetta voi antaa ja kysymyksiä esittää koko tiesuunnitelmavaiheen ajan verkkosivujen palautelomakkeen kautta (https://vayla.fi/naantali-raisio/palaute).

Hanke on osa E18 Turun kehätien kehittämistä. Yleisötilaisuudessa esiteltävä tiesuunnitelma perustuu vuonna 2020 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelmassa esitetään, että kantatie 40 rakennetaan nelikaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi maantieksi välillä Ruonan yhdystie-Juhaninkuja ja parannetaan kaksikaistaisena maantienä välillä Humalistontie-Ruonan yhdystie. Kantatieltä 40 poistetaan tasoliittymät ja ne korvataan eritasoliittymissä ja rinnakkaisväylillä.

Tiesuunnitelmassa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat, kuten liittymiset tiehen, mahdolliset uudet kulkuyhteydet sekä melusuojaukset. Erityisesti tien lähialueen asukkaille yksityiskohdat ovat merkittäviä, sillä ne vaikuttavat heidän asumiseensa ja jokapäiväiseen toimintaansa. Tiesuunnitelman on tarkoitus valmistua syksyllä 2023 ja tavoitteena on, että hanke on valmiina toteutettavaksi vuonna 2025.

Lisätiedot

Väylävirasto, projektipäällikkö Vesa Virtanen, puh. 040 583 2078, [email protected]

Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Seppo Parantala, puh. 040 8441912, [email protected], pääsuunnittelija Martti Lehtinen, puh. 040 585 2091, [email protected]