Hyppää sisältöön

Yhtenäisillä asiakirjoilla ajansäästöä perinteisten toteutusmallien hankkeisiin

Julkaistu 9.12.2020

Suunnittele ja toteuta -hankkeiden kilpailutusta on kevennetty lisäämällä kehittämisvaiheen aikaista vuoropuhelua tilaajan ja toteuttajan välillä. Uuden mallin pilotoinneista on opittu, että yhtenäisiä käytäntöjä tarvitaan. Tähän vastataan nyt julkaistavilla STk-asiakirjoilla.

Tilaajan, suunnittelijan ja toteuttajan syvempi yhteistyö on infra-alan hankkeissa yhä yleisempää. Syvään yhteistyöhön nojaa esimerkiksi allianssimalli, joka on ollut käytössä lähinnä suurissa hankkeissa.

Seuraava askel olikin miettiä voisiko allianssimallin tyyppistä tilaajan, suunnittelijan ja toteuttajan vuoropuhelua viedä pienempiin infraurakoihin. Tätä tutkittiin menestyksekkäästi Petoke-tutkimusprojektiin liittyvissä pilottihankkeissa. (Tutustu Pertti Lahdenperän laatimaan hankkeen loppuraporttiin.)

Pilottihankkeiden kautta kevennystä kilpailutukseen

Uusin kokeilu liittyy perinteisten toteutusmallien kehittämiseen eli miten voitaisiin keventää kilpailutusprosessia ja lisätä yhteistyötä suunnittele ja toteuta -tyyppisissä hankkeissa.

"Tapana on ollut tähän saakka, että tilaaja tekee suunnittelutyöt rata- ja tiesuunnitelmaan saakka, minkä jälkeen urakoitsijan rakennussuunnitteluvaihe alkaa. Vanhassa mallissa kaikki kilpailutukseen osallistuneet ovat joutuneet tekemään rakennussuunnitelman", rahoituksen johtava asiantuntija Seppo Toivonen Väylävirastosta kertoo.

Uudessa mallissa tilaajan suunnitelma on alistettu vuoropuhelulle jo ennen kilpailua. Käytännössä kaikilta urakoitsijoilta pyydetään tarjousvaiheessa alustavan rakennussuunnitelman sijasta kehittämisideoita. Näin kilpailutusvaiheen työmäärä keventyy ja sen myötä kilpailu nopeutuu.

"Voittajan kehittämisideoiden pohjalta hanketta aletaan viedä kohti toteutusta. Toisin sanoen vain voittajan tarvitsee tehdä enemmän tarkkoja suunnitelmia kuin muiden tarjoajien", Toivonen toteaa.

Väylävirastolla on ollut kesän aikana useita pilottihankkeita, joissa mallia on kokeiltu. Piloteissa havaittiin, että kun projektipäälliköillä on ollut vapaat kädet kokeilla erilaisia toteutustapoja, tiettyihin asioihin täytyy saada yhtenäisyyttä. Näitä ovat esimerkiksi maksuposteihin liittyvät käytännöt sekä kuinka päätetään kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen siirtyminen.

"Epäyhtenäisyys vaikeuttaa niin tilaajan kuin tarjoajien valmistautumista kilpailuun. Kun kaikilla projektipäälliköillä on samat malliasiakirjat käytössään, eri projekteissa ei tarvitse räätälöidä jokaista asiaa erikseen", Toivonen iloitsee.

Mallista on saatu jo hyviä kokemuksia

Stk-mallia on kokeiltu jo muutamassa hankkeessa. Yksi pilottikohteista oli Klaukkalan ohikulkutien kilpailuttaminen vuonna 2018.

"Klaukkalan ohikulkutien hankinta tehtiin uudella toteuttamismallilla. Työssä hyödynnettiin tätä mallia varten tehtyjä hankinta-asiakirjapohjia, jotka olivat silloin koekäytössä pilottihankkeissa. Hankinnan toteuttaminen onnistui pohjilla hyvin ja ennen toteuttamisvaihetta pidetty kehitysvaihe oli hyvä alku urakan aloittamiselle sekä toteutusideoiden kehittämiselle", kertoo projektipäällikkö Antti Koski ja jatkaa: "Tarjoajien kannalta oli hyvä, että hankintamenettelyä oli kehitetty perinteisestä suunnittele ja toteuta -hankinnasta niin, ettei tarjoajien tarvinnut esittää tarjouksessaan tarjousvaiheen rakennussuunnitelmaa. Tämä mahdollisti sen, ettei hävinneiden tarjoajien tarvinnut tehdä yhtä paljon papereita, joille ei lopulta olisi ollut käyttöä."

Lisätietoja:
Stk-asiakirjat:
projektipäällikkö Juha Sillanpää, p. 029 534 3608 sekä rahoituksen johtava asiantuntija Seppo Toivonen, p 029 534 3103

Mt132 Klaukkalan ohikulkutie:
projektipäällikkö Antti Koski, p. 029 534 3546
Kaikkien sähköpostit: [email protected]