Hoppa till innehåll

Enhetliga dokument sparar tid när projekt genomförs enligt traditionella modeller

Publicerad 9.12.2020

Upphandlingen av planera och genomför-projekt har förenklats genom mer dialog mellan beställaren och genomföraren i utvecklingsskedet. Av pilotförsöken med den nya modellen har man lärt sig att det behövs enhetlig praxis. Som ett svar på detta publiceras nu PGu-dokument.

Ett djupare samarbete mellan beställare, planerare och genomförare blir allt vanligare inom infrastrukturprojekt. Till exempel alliansmodellen, som främst har använts i stora projekt, stöder sig på ett djupgående samarbete.

Nästa steg var att fundera på om man kunde använda sig av den för alliansmodellen typiska dialogen mellan beställare, planerare och genomförare i mindre infrastrukturentreprenader. Detta undersöktes framgångsrikt i pilotprojekten inom forskningsprojektet Petoke. (Läs Pertti Lahdenperäs slutrapport om projektet.)

Det nyaste försöket anknyter till utvecklingen av de traditionella genomförandemodellerna, dvs. hur man kan förenkla upphandlingsprocessen och öka samarbetet i projekt av typen planera och genomför.

”Hittills har det varit vanligt att beställaren utför allt planeringsarbete fram till järnvägs- och vägplanen, varefter entreprenörens byggnadsplanering tar vid. I den gamla modellen var alla som deltog i upphandlingen tvungna att göra upp en byggnadsplan”, berättar ledande finansieringssakkunnig Seppo Toivonen vid Trafikledsverket.

Den nya modellen innehåller dialog kring beställarens plan redan före konkurrensutsättningen. I anbudsskedet ber man i praktiken att alla entreprenörer lämnar in utvecklingsidéer istället för en preliminär byggnadsplan. På så sätt blir arbetsbördan i upphandlingsskedet lättare och därmed går upphandlingen snabbare.

”Utifrån vinnarens utvecklingsidéer kan projektet föras vidare mot genomförandet. Med andra ord är det endast vinnaren som behöver göra upp mer exakta planer än de övriga anbudsgivarna”, konstaterar Toivonen.

Trafikledsverket har under sommaren haft flera pilotprojekt där denna modell har testats. I pilotprojekten upptäcktes att när projektcheferna har haft fria händer att pröva olika genomförandesätt måste man skapa enhetlighet i vissa frågor. Dessa är till exempel praxis i anslutning till betalningsposter samt hur man beslutar om att gå vidare från utvecklingsskedet till genomförandet.

”När det saknas enhetlig praxis försvåras både beställarens och anbudsgivarnas förberedelser inför upphandlingen. När alla projektchefer har samma malldokument till sitt förfogande behöver inte varje enskild fråga skräddarsys för olika projekt”, säger Toivonen glatt.

Goda erfarenheter av modellen

PGu-modellen har redan använts i några projekt. Ett av pilotobjekten var konkurrensutsättningen av Klövskog omfartsväg 2018.

”Upphandlingen av Klövskog omfartsväg gjordes enligt den nya genomförandemodellen. I arbetet utnyttjades de upphandlingsdokumentmallar som utarbetats för denna modell och som då användes på försök i pilotprojekt. Genomförandet av upphandlingen lyckades bra med mallarna och utvecklingsskedet som införts före genomförandet var en bra början på utvecklingen av genomförandeidéerna och inledandet av entreprenaden”, berättar projektchef Antti Koski och fortsätter: ”För anbudsgivarna var det positivt att upphandlingsförfarandet hade utvecklats från en traditionell planera och genomför-upphandling så att de i sina anbud inte behövde presentera en byggnadsplan i anbudsskedet. Detta innebar att de anbudsgivare som inte vann upphandlingen inte behövde göra lika mycket pappersarbete som de slutligen inte hade någon användning av.”

Mer information:
PGu-dokument: Projektchef Juha Sillanpää, tfn 029 534 3608 samt ledande finansieringssakkunnig Seppo Toivonen, tfn 029 534 3103

Lv 132 Klövskog omfartsväg: projektchef Antti Koski, tfn 029 534 3546

Alla e-postadresser: [email protected]


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.