Hyppää sisältöön

Yhä kattavampaa tietoa väyläverkosta avoimena datana

Julkaistu 17.12.2020

Vuoden 2020 aikana Väyläviraston avoin data on kasvanut entisestään. 75 uutta paikkatietoaineistoa lisättiin avoimen datan jakelukanaviin.

Tie, jossa on paljon digitaalisia elementtejä, kuten koodia.

Digiroadin tietosisällöt lisääntyivät ja tarkentuivat vuoden aikana merkittävästi. Digiroad tarjoaa ilmaisen, yhtenäisen, digitaalisessa muodossa olevan liikenneverkon kuvauksen. Vuoden 2020 loppuun mennessä useita tietolajeja (mm. liikennemerkit) on muokattu uuden tieliikennelain mukaiseksi, samoin mm. teiden hoitoluokka löytyy nyt avoimena datana Digiroadista.

INSPIRE-tietotuotteet päivitettiin vuoden aikana. Näin viraston vastuulla olevan liikenneverkon, kanavien sulkujen ja vesialueiden rajoitusalueiden tiedot ovat samanmuotoisia kuin muillakin EU-mailla. Ratainfratietojen hallintajärjestelmästä RATKOsta puolestaan julkaistiin ensimmäiset radan omaisuuslajit avoimena datana. Väyläverkon omaisuudenhallinta digitalisoituu siis vauhdilla. Lisäksi avoimena datan on nyt myös saatavilla koko Suomen moniraiteinen rataverkkoaineisto.

Yhteensä avoimen datan rajapintoihin kohdistui vuoden aikana n. 89 miljoonaa kyselyä. Virastossa on käynnistynyt loppusyksystä laaja Väylätietojen hyödyntäminen -selvitys ja vuoden alussa julkaistaan kysely, joilla kartoitetaan miten ja mihin näitä tietoja hyödynnetään.

Tutustu avoimen datan jakelukanaviin:

Lataus- ja katselupalvelu

Väyläviraston avoimet rajapintapalvelut

Luitko jo nämä?

Väylähankkeiden vuosi – mitä on menestystarinoiden takana?

Pisin päällystysohjelma viiteentoista vuoteen ja muita vuoden kohokohtia

Asiakaspalveluun 70 000 yhteydenottoa - palautteissa korostuivat teiden päällysteet

Pääjohtaja Wihlman: Väylävirastolla on ollut hyvä vuosi