Hyppää sisältöön

Vuorovaikutus väylähankkeissa siirtyi poikkeustilanteessa sutjakkaasti verkkoon

Julkaistu 2.7.2020

Väylähankkeissa vuorovaikutuksella hankkeen osallisten kanssa on tärkeä rooli. Vuoropuhelun kautta kerätään muun muassa palautetta suunnitelmaluonnoksista tai kerrotaan rakentamisen vaikutuksista työmaan vaikutuspiirissä oleville. Kokoontumisrajoitusten vuoksi kaikki Väyläviraston tämän kevään ja kesän yleisötilaisuudet siirtyivät verkkoon jo maaliskuun puolivälissä.

Poikkeuksellisesta keväästä huolimatta suunnittelu ja rakentaminen väylähankkeissa ei ole hidastunut. Koronatilanne on kuitenkin muuttanut hankkeiden totuttuja vuorovaikutuskäytäntöjä, kun perinteiset yleisötilaisuudet on korvattu moninaisilla verkko-osallistumisen ja -viestinnän menetelmillä. Väylävirastossa kaikki sekä sisäiset että ulkoiset tapahtumat ja kokoukset on järjestetty etäyhteyksien avulla jo maaliskuun puolivälistä lähtien. 

Suunnitteluhankkeen virtuaalinen osallistumisprosessi haastaa tekijänsäkin

Hankkeen suunnitteluvaiheessa vuorovaikutuksen tavoitteena on muun muassa esitellä suunnitelmaluonnosten sisältöä ja kerätä osallisilta palautetta, joka otetaan huomioon suunnitelmien jatkotyöstössä. 

Kun suunnitelmien esittely tapahtuu verkossa, aineistojen on oltava selkeitä ja monipuolisia. Väylähankkeiden suunnitelmia on kevään aikana esitelty muun muassa hankkeiden omilla verkkosivuilla, karttajärjestelmissä ja erilaisten videoiden avulla. Kommentteja on voinut antaa karttapalautejärjestelmän tai verkkokyselyn kautta sekä puhelimitse ja sähköpostitse. Joissain hankkeissa on myös hyödynnetty projektipäällikön ennalta määriteltyjä puhelinaikoja.

Rauman seisakkeen suunnittelusta vastaava projektipäällikkö Kaisa Kauhanen Väylävirastosta on ollut tyytyväinen uudenlaiseen kokemukseen suunnitteluvaiheen vuorovaikutuksesta:

"Virtuaalisten osallistumismahdollisuuksien pohtiminen on ollut meille tekijöillekin mielenkiintoista. Rauman hankkeessa kysyimme myös osallisilta itseltään palautetta verkko-osallistumisesta. Haluamme kehittää verkko-osallistumista eteenpäin, minkä vuoksi palaute on meille tärkeää. Alustavien kyselytulosten perusteella näyttäisi siltä, että vastaajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä uudenlaiseen vuorovaikutustapaan. Moni on myös pitänyt siitä, että aineistoon on voinut tutustua itsenäisesti omaan tahtiin", Kauhanen kertoo.

Palautetta itse suunnitelmista ja verkko-osallistumisesta voi antaa 13.7.2020 saakka. Lisätiedot hankesivulla osoitteessa: https://vayla.fi/rauman-seisake.

Rakentamishankkeiden yleisötilaisuudet siirtyivät Facebookiin – ja tavoittivat tuhansia

Rakentamishankkeissa yleisötilaisuuksien tavoitteena on yleensä kertoa rakentamisen etenemisestä ja vaikutuksista sekä mahdollistaa työmaata koskevien mieltä askarruttavien kysymysten käsitteleminen.

Vt 3 Hämeenkyrönväylä -hankkeessa huhtikuulle suunniteltu yleisötilaisuus päädyttiin viemään verkkoon, tarkemmin sanottuna hankkeen omalle Facebook-sivulle suoraksi livelähetykseksi. Facebookin livelähetystä on mahdollista seurata omalta laitteelta suorana lähetyksenä tai katsoa tallenne jälkikäteen. Kysymyksiä sai esittää ennakkoon tai tilaisuuden aikana kirjallisesti. Kysymyksiin vastattiin tilaisuuden aikana ja niistä koostettiin jälkikäteen myös kirjallinen kooste. 

Hämeenkyrönväylän tilaisuutta seurasi suorana lähetyksenä enimmillään 112 henkilöä, mikä on enemmän kuin keskimääräisessä yleisötilaisuudessa on osallistujia. Kesäkuun loppuun mennessä lähetys ja sen tallenne oli tavoittanut jopa arviolta noin 1 398 Facebook-käyttäjää.

Kuvakaappaus Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen yleisötilaisuudesta, joka järjestettiin Facebook live -tapahtumana.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen yleisötilaisuus järjestetiin Facebook live -tilaisuutena. Hanketta esittelivät Timo Takala Skanskalta, Janne Wikström ja Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta sekä Pekka Nissinen Destialta.

Vastaavanlaiset virtuaaliset yleisötilaisuudet hankkeen Facebook-sivuilla järjestettiin toukokuussa myös Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventäminen ja Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeissa. Vuosaaren tilaisuutta seurasi suorana lähetyksenä enimmillään 59 katsojaa ja lähetys sekä sen tallenne olivat kesäkuun loppuun mennessä keränneet 1 182 katsojaa. Vastaavat luvut Lahden eteläisen kehätien tilaisuudesta olivat 55 suoran lähetyksen seuraajaa ja huimat 2 549 tavoitettua henkilöä.

Verkko-osallistumisen menetelmiä kehitetään kokemusten perusteella

Saatujen kokemusten ja palautteen pohjalta verkko-osallistumisen menetelmiä on tarkoitus hioa eteenpäin. Tavoitteena onkin, että verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen muodot jäävät mukaan keinovalikoimaan myös poikkeusaikojen päätyttyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.