Hyppää sisältöön

Vesiväyliä syventämällä ympäristöystävällisempää ja kustannustehokkaampaa toimintaa – Kemin Ajoksen meriväylälle pääsee nyt isommalla aluksella

Julkaistu 21.9.2023

Loppukesällä Lapista saatiin iloisia uutisia, kun Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen valmistui onnistuneesti ja vielä ennakkoajassa. Kahden metrin syvennyksellä mahdollistetaan jatkossa entiseen verrattuna merkittävästi suurempien rahtien liikuttelu. Myös väylän turvallisuuteen panostetaan, kuten koko valtion 16 300 kilometrin mittaisella vesiväylästöllä muutenkin.

Väyläviraston projektipäällikkö Pasi Kiviojalla on aihetta hymyyn, koska Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen valmistui etuajassa.

Kuva: Väyläviraston projektipäällikkö Pasi Kiviojalla on aihetta hymyyn, koska Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen valmistui etuajassa.

Kemissä Ajoksen meriväylän syvennystarpeen juuret juontuvat elinkeinoelämään ja hanke kulkikin alusta pitäen käsikädessä Kemiin suunnitellun uuden biotuotetehtaan sekä mahdollisesti käynnistyvien Kolarin seudun kaivoshankkeiden rikastekuljetusten kanssa.

Väylää syventämällä voidaan kasvattaa siellä operoivan liikenteen kustannustehokkuutta ja siten pienentää liikenteestä syntyvää ympäristörasitusta. Mitä suurempi meriväylä on, sitä suuremmat alukset sillä voivat kulkea, ja mitä isompi on alus, sitä enemmän lastia ne voivat kuljettaa.

”Ympäristörasitus on kuljetettua yksikköä ja kuljettua matkaa kohden pienempi, samoin kustannus. Myös meriturvallisuus paranee, kun uusi väylä on entistä syvempi ja leveämpi”, vesiväyläosaston osastonjohtaja Elisa Mikkolainen tarkentaa.

Kemissä Ajoksen meriväylää syvennettiin 10 metristä 12 metriin. Kahden metrin syvennys heijastuu suoraan alusten mahdollisuuteen kasvattaa rahtikokojaan.

”Kahden metrin lisäsyväyksellä lastikoot voivat kasvaa 20 000 tonnista jopa 70 000 tonniin. Kemissä hyöty näkyy erityisesti Aasiaan suuntautuvissa kuljetuksissa, mutta tarvittaessa tästä hyötyvät myös lyhyemmät matkat Euroopassa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Pasi Kivioja.