Hyppää sisältöön

Väyläviraston vuoden 2023 vastuullisuusraportti on julkaistu

Julkaistu 2.5.2024

Vastuullisuusraportoinnin viitekehyksenä toimii YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030, josta valikoituja tavoitteita virasto edistää omalla toiminnallaan.  

Kuvituskuvassa näkyvillä kolme väylämuotoa: tie-, rata- ja vesiväylät.

Väyläviraston vastuullisuustavoitteet liittyvät muun muassa infrastruktuurin kestävän kehityksen mukaiseen kehittämiseen, ilmastonmuutosta vastaan toimimiseen sekä liikenneonnettomuuksista johtuvien kuolemien ja vammojen vähentämiseen. Raportissa esitetään konkreettisia toimia, joilla viraston vastuullisuustyötä on edistetty.   

Tavoitteiden edistämistoimien lisäksi vastuullisuusraportti tarkastelee toimintamme jalanjälkeä, eli Väyläviraston olemassaolosta ja toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia toimintaympäristöömme. Väyläviraston toiminnan jalanjälki eroaa koollaan monista muista valtion virastoista ja korostuu infrastruktuurin rakennus- ja kunnossapitohankkeissa. Vastuullisuusraportilla kerrotaan myös, miten jalanjälkeä pyritään nyt ja tulevaisuudessa hillitsemään.  

Vuoden 2023 vastuullisuusraportilla on pyritty tarkastelemaan aiempaa laajemmin ekologisten vaikutusten lisäksi myös Väyläviraston toiminnan sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Tutustu vuoden 2023 vastuullisuusraporttiin »