Hyppää sisältöön

Väylävirasto valitsi allianssikumppanin Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeelle

Julkaistu 15.3.2022 9.00

 

Väylävirasto on tehnyt hankintapäätöksen Hailuodon kiinteän yhteyden allianssikumppanista. Kumppaniksi valitun Hailuodon GAP -ryhmittymän muodostavat rakentajaosapuolena toimiva GRK Infra Oyj ja suunnittelijaosapuolena toimivat AFRY Finland Oy, Plaana Oy ja Insinööritoimisto Ponvia Oy.

Hailuodon kiinteän yhteyden allianssikumppanin hankinta käynnistyi lokakuussa 2021. Tarjouskilpailussa oli mukana neljä tarjoajaa. Valinta tehtiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella laatua painottaen.

— Hienoa päästä valitun allianssikumppanin kanssa yhdessä kehitysvaiheeseen, jossa voimme hyödyntää sekä suunnittelijan, urakoitsijan että tilaajan osaamista hankkeen parhaaksi, kertoo hankkeen projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta.

— Aivan mahtavaa päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan valtakunnallista maamerkkiä Väyläviraston kanssa. Tiimi hitsautui yhteen jo tarjousvaiheessa ja tästä on hienoa jatkaa hankkeen kehittämistä yhdessä tilaajan, AFRYn, Plaanan, Ponvian ja GRK:n ammattilaisten kanssa, sanoo projektipäällikkö Jaakko Mäkelä GRK Infra Oyj:stä.

Hankkeen kehitysvaihe käynnistyy, kun sopimus allekirjoitetaan arviolta maaliskuun lopulla. Kehitysvaiheessa laaditaan rakentamissuunnitelma ja valmistellaan hankkeen toteutusta. Väylävirasto tekee kehitysvaiheen päätteeksi erillisen päätöksen hankkeen toteutusvaiheesta. Toteutusvaiheeseen, eli varsinaisiin rakennustöihin, voidaan siirtyä, kun hanketta koskeva vesilupapäätös on saanut lainvoiman. Vesiluvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen keväällä 2020. Valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Allianssimallin etuna on, että odotusaika voidaan hyödyntää hankkeen valmisteluun yhdessä allianssikumppanin kanssa.

Jos kaikki etenee suunnitellusti ja vesilupapäätös tulee lainvoimaiseksi, voidaan valmistelevia töitä aloittaa loppuvuodesta 2022. Varsinaiset kiinteän yhteyden rakentamistyöt voidaan käynnistää aikaisintaan keväällä 2023. Rakentaminen kestää arviolta kolme rakentamiskautta, jolloin tieyhteys voisi valmistua aikaisimmillaan loppuvuodesta 2025.

Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa hankkeen eri osapuolet eli tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsija muodostavat yhteisen projektiorganisaation. Allianssissa kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken. Myös riskit ja hyödyt jaetaan kaikkien osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa.

Hailuotoon rakennetaan kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulee korvaamaan nykyisen lauttayhteyden. Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 kilometriä, joka sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun noin 750 metriä pitkät sillat. Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta mahdollistaen entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle. Hankkeen kustannusarvio on 96 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Terhi Honkarinta, Väylävirasto, puh. 029 534 3754, [email protected]

Projektipäällikkö Jaakko Mäkelä, GRK Infra Oyj, puh. 050 377 5152, [email protected]

Hanke verkossa:

vayla.fi/hailuoto

twitter.com/hailuotokiintea

facebook.com/hailuotokiintea

Hankkeen kuvia Flickr-kuvapalvelussa:

flickr.com/photos/vaylafi/collections/72157718512649439/

Liitteet