null
null Kuntaseminaarissa keskitytään lakiuudistuksen mahdollisuuksiin ja haasteisiin kuntien sekä Digiroad-järjestelmän näkökulmasta

Kuntaseminaarissa keskitytään lakiuudistuksen mahdollisuuksiin ja haasteisiin kuntien sekä Digiroad-järjestelmän näkökulmasta

Julkaistu 30.10.2019

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan vuonna 2020 tuoden mukanaan uusia velvollisuuksia kunnille liikenteenohjauslaitetietojen toimittamisesta Väylän Digiroad-järjestelmään. Kuntaseminaarissa keskitytäänkin siihen, mitä lakiuudistus käytännössä tarkoittaa kuntien näkökulmasta, ja miten lain tavoitetilaan päästään yhdessä.

Kuva semiaarin kutsusta: Kuntaseminaari 27.11.2019 kello 12 alkaen Ison Pajan auditoriossa osoitteessa Radiokatu 3.

Väylä valmistautuu ensi vuonna voimaan astuvaan tieliikennelakiin (729/2018), joka on ensimmäinen askel kohti ennennäkemättömän kattavaa ja ajantasaista tiestöaineistoa. Uuden tieliikennelain myötä kunnat ovat velvollisia toimittamaan tiedot liikenteenohjauslaitteista, kuten liikennemerkeistä, ajoratamaalauksista ja liikennevaloista Väylän Digiroad-järjestelmään.

Uusi laki tuo kunnille velvoitteiden lisäksi mahdollisuuksia. Marraskuussa järjestettävässä seminaarissa esitelläänkin mitä Tieliikennelaki2020 tulee käytännössä merkitsemään kuntien näkökulmasta, ja mihin Digiroad sijoittuu tietojärjestelmien ketjussa. Lisäksi seminaari tarjoaa kunnille tilaisuuden kertoa ajatuksiaan sekä vaikuttaa ilmoitusvelvollisuuden käytännön toteutukseen.

Kaikki tiet vievät Digiroadiin

Toistaiseksi Digiroad-järjestelmän yksi suurimmista haasteista on ollut tietojen määrän ja laadun suuri vaihtelu. Osa kunnista on ollut aktiivisia tietojen päivityksessä, kun taas osalla tietojen toimittamisessa on ollut haasteita.

Kunnat ovatkin hyvin erilaisissa tilanteissa aineiston nykytilan hallinnassa sekä lakimuutokseen valmistautumisessa. Osassa kunnissa lakimuutokseen ollaan jo valmistauduttu toimintamallien selvityksellä sekä tietojärjestelmien hankinnoilla

Digiroad-aineiston ylläpidon vaikeudet on liitetty siihen, etteivät kuntien resurssit riitä järjestelmän ylläpitoon ja ettei tiestötietojen digitalisoinnin mahdollisuuksia tunnisteta kunnan sisällä. Lisäksi tietojen tuottajat ja hyödyntäjät eivät välttämättä tunne toisiaan ja toistensa tarpeita. 

Järjestelmän hyödyt on kuitenkin tunnistettu välittömiksi sekä tulevaisuuteen tähtääviksi. Välittömät hyödyt pitävät sisällään luotettavien ja ajantasaisten tietojen välittymisen tietoja käyttäville toimijoille ja järjestelmille, joihin lukeutuvat Hätäkeskuslaitos, Valio ja soten henkilökuljetukset. Tulevaisuuteen tähtäävät puolestaan kattavat erilaiset omaisuuden hallinnan rekisterit, kuljettajaa avustavien järjestelmien toiminnan sekä automatisaatioon liittyvät teemat.

Hyötyjä, haasteita ja huolia

Tieliikennelakimuutos on laaja ja kunnianhimoinen kokonaisuus, joka on herättänyt kunnissa laajasti erilaisia tunteita aina innostuneisuudesta huoleen ja muutosahdistukseen. Erilaisia ajatuksia halutaan nostaa vahvemmin esiin ja hyödyntää niitä myös ohjetyössä. Väylän tieliikennelakiseminaarissa keskitytäänkin siihen, mitä lakiuudistus käytännössä tarkoittaa kuntien näkökulmasta, ja miten lain tavoitetilaan päästään yhdessä.

Kuntien valmiustason vaihtelu ja erilaiset haasteet ovat myös nousseet tietoon keväällä järjestetyn kuntatyöpajan yhteydessä. Erilaiset kunnat ja tarpeet on esimerkiksi huomioitu tietojen toimitukseen valmisteltavassa ohjeessa.

Mahdollisuus huolien, kysymysten ja havaintojen esille tuomiseen on keskiviikkona 27.11.2019 kello 12 alkaen järjestettävässä kuntaseminaarissa. Seminaari pidetään Ison Pajan auditoriossa, osoitteessa Radiokatu 3.

Seminaarissa lakiuudistukseen näkökulmaa tulee kertomaan Laura Vilkkonen Liikenne- ja viestintäministeriöstä. Seminaarissa esitellään myös tieliikennelain mukanaan tuomat velvollisuudet ja tietojen toimitukseen valmisteltava ohje, jossa on huomioitu mahdollisimman laajasti erilaiset kunnat ja tarpeet.

Lisäksi seminaarissa pohditaan Digiroad-järjestelmän haasteita ja jaetaan hyviä kokemuksia vaivattomaan ylläpitoon, sekä esitellään Digiroadia linkkinä tietojen ja järjestelmien ketjussa. Tavoitteena on myös kerätä eri toimijoiden näkökulmia, joita voitaisiin ratkaista vielä ennen lain voimaan tuloa.

Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu täällä: https://query.eharava.fi/2378 (linkki)

Liity Skype kokoukseen tästä linkistä.   


Alustava ohjelmarunko:

12.00 Tervetulosanat ja aloituskahvit - Matti Pesu, Väylä
12.05 Tieliikennelaki ja Digiroad kunnille - miten tavoitetilaan päästään yhdessä? - Digiroad-operaattori
12.35 Yhdessä osa 1: Oletteko valmiita? Kuntien valmiustaso tieliikennelakiin - Digiroad-operaattori
13:00 Yhdessä osa 2: Digiroad toteuttajan näkökulmasta - Leo Mäkelä, Normiopaste
13:20 Tiedolla johtaminen ja liikennepalveluiden kehitys - Laura Vilkkonen, Liikenne- ja viestintäministeriö

13.45 Kahvit

14.00 Location Content for the Moving World - Tom Jensen, Tomtom
14.25 Infraomaisuuden hallinta - miksi? - Erno Puupponen, Sitowise
14.45 Digiroad - linkkinä järjestelmien ketjussa - Matti Pesu, Väylä

Lisätiedot:

Matti Pesu
Digiroad-tietojärjestelmävastaava
[email protected]

Digiroad-operaattori
[email protected]
puh. 040 507 2301 (klo 9-16)


Digiroadin etusivulle