null
null Hyödyntäjäkampanja: Väylän Digiroad-tietojärjestelmä on täyttänyt Valion tarpeet erinomaisesti

Hyödyntäjäkampanja: Väylän Digiroad-tietojärjestelmä on täyttänyt Valion tarpeet erinomaisesti

Julkaistu 14.10.2019

Valion maidonkeruukuljetukset ovat minuutintarkkaa toimintaa. Kun operoidaan suurilla volyymeilla, laadukas ja ajantasainen data sekä kuljettajien paikallistuntemus ja havainnot ovat tehokkaan reittisuunnittelun kannalta elintärkeitä.

”Digiroad-aineisto on ollut käytössä vuodesta 2007 lähtien. Olimme ensimmäisiä yrityksiä, jotka ottivat Digiroad aineiston käyttöön aktiivisessa reittisuunnittelussa.”

Suomessa on noin 4800 Valiolaista maitotilaa, ja Valio kerää noin 80 % koko Suomen maidosta. Toiminnan volyymit ovatkin valtavat.

Tiloista valtaosa sijaistee yksityisteiden varrella ja niitä ajetaan yhteensä noin 4000 km joka päivä. Maitoautoreitit ovat tarkasti aikataulutettuja ja autot liikkuvat noin 21 h vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Yhteensä autot liikkuvat keskimäärin 280 000 km vuodessa.

Valiolla on reittisuunnittelussa käytössä oma räätälöity ohjelmansa, joka on rakennettu yhteistyössä ohjelmistotoimittaja Tieto Oy:n kanssa.

-Digiroad-aineisto on ollut käytössä vuodesta 2007 lähtien. Olimme ensimmäisiä yrityksiä, jotka ottivat Digiroad aineiston käyttöön aktiivisessa reittisuunnittelussa, kertoo logistiikkapäällikkö Petteri Laine Valiolta.

Kuljettajan kokonaistyöajasta 60% ajamista

Jokaisella maitoautoreitillä on oma reittikohtainen yksikköaikansa. Tiestö on Valiolla jaettu yhteensä 8 eri tieluokkaan, joiden lisäksi lossiväylät ovat omana kategorianaan. Tieluokkien perusteella ajoon kulunut aika lasketaan ajotilejä varten.

Tieluokkakohtaiset ajonopeudet perustuvat standardiaikoihin, jotka on saatu vuosien varrella reititystä kellottamalla eri vuodenaikoina erilaisissa olosuhteissa ja kellonaikoina ympäri Suomea. Ajonopeudet ovat saatavilla niin maidonkeräyskuljetusten sekä siirtokuljetusten osalta.

-Kuljettajan kokonaistyöajasta vähän yli 60 % on ajamista. Muu aika menee tilalla maitoa pumpatessa tai tehtaalla maitoa purkaessa. Ajamisen suuresta prosenttiosuudesta johtuen reittisuunnittelulla ja Digiroad -tiestön oikeellisuudella on suuri merkitys niin kustannusten kuin aikataulussakin pysymisenkin osalta, Laine selittää.

Tarvittaessa oikoteitä katkaistaan kartalla. Katkoilla ohjataan reitityksen kulkua tarvittaessa, jotta maitoauto kulkee samoja teitä käytännössä kuin suunnittelussakin. Katkot tekevät reiteistä järkeviä ja tehokkaita, ei pelkästään laskennallisesti, vaan myös käytännön ajamisen kannalta.

Tällä hetkellä aineistoa päivitetään suunnitteluohjelmistoa varten keskimäärin 2 kertaa vuodessa tiestön muuttuessa.

Päällystieto on tärkeässä roolissa


Maitoautot eivät juurikaan liiku kaupunkialueella. Tärkeimmät tiedot maitoautoille ovatkin yksityisteiden päällystiedot sekä tieto päällysteen puuttumisesta, sillä nämä vaikuttavat ajonopeuskertoimiin.

Yhteistyötä Digiroad-operaattorin kanssa onkin tehty jo aineiston käyttöönotosta lähtien. 

-Kartta-aineistosta löytyviä virheitä on aina korjattu seuraavaan pakettiin, Laine kiittelee.

Valion näkökulmasta yhteistyö on pelannut hyvin.

-Digiroadiin tiestöaineisto on täyttänyt Valion tarpeet erinomaisesti.

Hyödyntäjäkampanjan tarkoituksena on esitellä hyödyntäjiämme twiittausten sekä verkkojulkaisujen muodossa. Kampanjalla tuomme myös esiin hyödyntäjäverkostoamme, ja kertoa millä eri tavoin Digiroadista löytyvää dataa tällä hetkellä käytetään. Lisäksi kampanjan tavoitteena on kertoa hyödyntäjillemme tärkeistä tietolajeja, sekä tuoda esiin kaikkia niitä asioita, joita Digiroad-järjestelmä mahdollistaa.

Lisätiedot kampanjasta:
Siiri Fagerlund
Digiroad-operaattori

Digiroad-operaattori
[email protected]
puh. 040 507 2301 (klo 9-16)