null
null Vartiuksen rajanylityspaikan kunnostustyöt käynnistyvät

Vartiuksen rajanylityspaikan kunnostustyöt käynnistyvät

Julkaistu 14.02.2019
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus EU:n ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 18.1.2019. Kehittämishankkeen budjetti on 8,15 M€, johon tukea saadaan 6,41 M€ (tukiprosentti on 79).

Infran, rakennusten, tietojärjestelmien ja läpivalaisulaitteiston parannustöitä

Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishanke toteutetaan vuosina 2019, 2020 ja 2021. Hankkeessa parannetaan ratarakenteita rajalla ja Ypykkävaarassa, kehitetään tieliikenteen olosuhteita muun muassa kaistajärjestelyin ja uudistetaan rajanylityspaikan rakennuksia. Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstön työoloja ja matkustajien asioimistiloja ajanmukaistetaan. Viranomaisten käytössä olevia tietojärjestelmiä ja läpivalaisulaitteistoa päivitetään.

Hankkeen toteuttavat Väylä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaattikiinteistöt ja Säteilyturvakeskus.

Kevään 2019 aikana valmistellaan vastaavanlaiset tukirahoitussopimukset Raja-Joosepin, Parikkalan, Imatran, Vainikkalan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen kehittämiseksi.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jyri Mustonen, Väylä, puh. 029 534 3068, [email protected]

Lue verkossa lisää:

EU-rahoitusta raja-alueiden infrahankkeille

Raja-Joosepin rajanylityspaikan kehitys käynnistyy

Vainikkalan rajanylityspaikan kunnostyöt käynnistyvät

Imatran rajanylityspaikan kehitystyöt käynnistyvät