Takaisin

Raja-Joosepin rajanylityspaikan kehitystyöt käynnistyvät

Raja-Joosepin rajanylityspaikan kehitystyöt käynnistyvät

Julkaistu 14.3.2019

Raja-Joosepin rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus EU:n ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 1.3.2019. Kehittämishankkeen budjetti on 11,45 M€, johon tukea saadaan 10,31 M€.

Uusi rakennus ja valvontajärjestelmien parannustöitä

Raja-Joosepin rajanylityspaikan kehittämishanke toteutetaan vuosina 2019, 2020 ja 2021. Hankkeessa kehitetään rajatarkastustoimintaa rakentamalla uusi rajatarkastusasema nykyisen aseman länsipuolelle. Tarkastushenkilökunnan työskentelyolot ja työturvallisuus kohenevat. Rajatarkastusten tarkkuus ja varmuus tehostuvat uusien tarkastusjärjestelmien ja läpivalaisulaitteen ansiosta. Rajanylityspaikan riittävä kapasiteetti tuleville vuosille varmistetaan näillä toimenpiteillä.

Hankkeen toteuttavat Väylä, Lapin ELY-keskus, Tulli, STUK, Senaatti-kiinteistöt ja Rajavartiolaitos.

Kevään 2019 aikana valmistellaan vastaavanlaiset tukirahoitussopimukset Parikkalan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen kehittämiseksi. Sopimukset Imatran, Vainikkalan ja Vartiuksen raja-aseman kunnostustöistä on jo allekirjoitettu.

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jyri Mustonen, Väylä, puh. 029 534 3068, etunimi.sukunimi@vayla.fi

Lue verkossa lisää:

EU-rahoitusta raja-alueiden infrahankkeille

Vartiuksen rajanylityspaikan kunnostustyöt käynnistyvät

Imatran rajanylityspaikan kehitystyöt käynnistyvät

Vainikkalan rajanylityspaikan kehitystyöt käynnistyvät


reaktionapit