Hyppää sisältöön

Valtatie 15 Paimenportin eritasoliittymä -hanke Kotkassa parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää ruuhkia

Julkaistu 24.3.2021 9.00

 

Väyläviraston valtatie (vt) 15 Paimenportin eritasoliittymä -hanke käynnistyy huhtikuussa 2021 valtatie 15:n varrella Kotkassa. Rakennustyöt valmistuvat toukokuussa 2023.  Tällä hetkellä Paimenportti koostuu valo-ohjatusta tasoliittymästä, joka ruuhkautuu päivittäin, lisäksi tien liikenneturvallisuus on ollut heikko.

Hanke sijaitsee Kotkan keskustassa erittäin vilkkaasti liikennöidyn tien varressa. Liikennemäärä on yli 21 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on yli 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Paimenportti on myös niin rata- kuin tieliikenteenkin pääväylä Mussalon satamaan.

̶  Rakennustyöt tulevat aiheuttamaan huomattavia muutoksia liikennejärjestelyissä. Teemme aktiivista yhteistyötä Kotkan kaupungin kanssa, jotta esimerkiksi viestit erilaisista liikennejärjestelyistä tavoittaa tiellä liikkujat mahdollisimman kattavasti. Paimenportilla on oma hankesivu Väyläviraston www-sivuilla, josta löytää aina ajantasaisen tiedon. Lisäksi hankkeelle on avattu oma Facebook-sivu, kommentoi projektipäällikkö Jetro Matilainen Väylävirastosta.

 Hankkeessa Paimenporttiin rakennetaan eritasoliittymä, joka tulee sujuvoittamaan liikennettä, erityisesti Kymenlaakson keskussairaalan suuntaan. Lisäksi Paimenportin vanha silta tullaan purkamaan ja tilalle rakennetaan uusi. Hanke sisältää myös valtatien parantamista noin kahden kilometrin matkalla, radan ylittävän sillan, alikulkusillat kiertoliittymän kohdalla ja Lainekadun nykyisen risteyssillan jatkamisen. Kotkantietä muutetaan 800 metrin matkalla ja lisäksi Kotkantien ja vt 15 länsipuolen liittymään suunnitellaan kiertoliittymä. Myös alueen meluntorjuntaa parannetaan rakentamalla meluseiniä ja melukaidetta.

̶  Liikenne siirretään rakennustöiden ajaksi pois vt 15:tä kulkemaan valtatien itä- ja länsipuolella olevia reittejä pitkin. Näin aiheutamme liikenteelle mahdollisimman vähän häiriötä ja samalla varmistamme työrauhan työalueella. Tarkempia tietoja tulemme kertomaan heti, kun suunnitelmat tarkentuvat, jatkaa Matilainen.

Hankkeen kustannusarvio on kaikkiaan noin 21 miljoonaa euroa, josta Kotkan kaupungin osuus on noin kuusi miljoonaa euroa. Samanaikaisesti Gasgrid Finland Oy tekee Paimenportin alueella omana työnään maakaasuputken siirtotöitä.

Lisätietoja:


Väylävirasto, projektipäällikkö Jetro Matilainen, puh. 050 505 1513, [email protected]
Kotkan kaupunki, kaupungininsinööri Matti Paavola, puh. 040 843 5261, [email protected]

Hankesivut: https://vayla.fi/vt-15-paimenportin-eritasoliittyma

Seuraa hanketta Facebookissa: https://www.facebook.com/vt15paimenportti


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.