Hyppää sisältöön

Vaalan Nuojuaan suunnitellaan raakapuun kuormauspaikkaa – suunnitelmat esillä verkkoyleisötilaisuudessa

Julkaistu 24.1.2022 12.00

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Vaalan Nuojualle rakennettavalle raakapuun kuormauspaikalle. Ratasuunnitelman laatiminen käynnistyi vuoden 2021 lopulla. Ratasuunnitelmaluonnoksia esitellään kaikille avoimessa verkkoyleisötilaisuudessa torstaina 3. helmikuuta.

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan uusi raakapuun kuormauspaikka Vaalan Nuojualle. Tehtyjen selvitysten mukaan Vaalan Nuojua on tulevaisuudessa osa raakapuun kuormausten kuljetusketjua. Hankkeen tavoitteena on turvata toimivat ja sujuvat raakapuun toimitusketjut sekä edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

"Suunnittelualue sijoittuu Oulu–Kontiomäki-radan pohjoispuolella olevalle Nuojuankankaan alueelle. Kuormausalueelle suunnitellaan kolme raakapuun kuormausraidetta varastoalueineen sekä tieyhteys Jylhämäntieltä (mt 8792). Lisäksi nykyisen pääraiteen rinnalle suunnitellaan kaksi sähköistettyä järjestelyraidetta sekä tarvittavat huoltotieyhteydet ja turvalaitetekniset laitteistot" kertovat suunnittelun projektipäällikkö Jaana Kalliolaakso ja hankkeen projektipäällikkö Vesa Pakarinen Väylävirastosta hankkeen sisällöstä.

Ratasuunnitelmaa laadittaessa kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen toteutusvaiheen ja alueen käytön ympäristövaikutuksiin.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään verkkoyleisötilaisuudessa

Ratasuunnitelmaluonnoksia esitellään asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille torstaina 3.2.2022 kello 17.00–18.30 Teams-yleisötilaisuudessa. Tilaisuudessa voi tutustua tämänhetkisiin suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen tietokoneen selaimella ei vaadi Teams-sovellusta, eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua.

Linkki Teams-tapahtumaan on hankkeen verkkosivuilla osoitteessa https://vayla.fi/vaala-raakapuun-kuormauspaikka. Tilaisuuden esitysaineistoon voi tutustua myös hankkeen verkkosivuilla yleisötilaisuuden jälkeen.

Rakentamaan päästään, kun suunnitelmat ovat valmiita

Ratasuunnitelma valmistuu kesällä 2022, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville kuuluttamalla. Ratasuunnitelma etenee hyväksymisvaiheeseen vuoden 2022 lopulla. Suunnitelmien hyväksymisen jälkeen voidaan aloittaa hankkeen rakentaminen. Rakentamistyöt toteutetaan pääosin vuoden 2023 aikana.

Hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio on noin 17 miljoonaa euroa, sisältäen uuden raakapuun kuormauspaikan raiteiden ja tieyhteyksien suunnittelun, rakentamisen sekä turvalaitteet.

Lisätietoja:

Suunnitteluhankkeen verkkosivut: https://vayla.fi/vaala-raakapuun-kuormauspaikka
Väylävirasto, projektipäällikkö Jaana Kalliolaakso, p. 0295 34 3444, [email protected]