Takaisin

Ulkomaan meriliikenteen tavaravirrat vähenivät - tieliikenne jatkaa kasvuaan

Ulkomaan meriliikenteen tavaravirrat vähenivät - tieliikenne jatkaa kasvuaan

Julkaistu 7.9.2015

Tavaraliikenne on alkuvuonna vähentynyt niin ulkomaan meriliikenteessä kuin rautateilläkin. Myös tieliikenteessä raskas liikenne väheni hieman lähes kaikkialla Suomessa. Henkilö- ja pakettiautoliikenteen jatkuvasta lisääntymisestä johtuen pääteiden tieliikenne jatkaa edelleen hienoista kasvuaan.

Ulkomaan meriliikenteen vienti- ja tuontikuljetukset vähenivät tammi-kesäkuussa, mutta matkustajien kokonaismäärät olivat likimain samat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Ulkomaan meriliikennekuljetuksissa vienti väheni 8,4 prosenttia ja tuonti 5,1 prosenttia.

Tuonti vähentyi erityisesti raakapuun ja kivihiilen kuljetuksissa. Raakapuun tuonti väheni 26 % ja kivihiilen tuonti 11 %. Paperin ja sellun vienti pysyi viimevuotisella tasolla, mutta sahatavaran vienti väheni 3 prosenttia.

Matkustajien kokonaismäärä ulkomaan meriliikenteessä oli 8,3 miljoonaa. Matkustajia on ollut saman verran kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Ruotsin liikenteen osuus koko ulkomaan matkustajaliikenteestä oli 48,2 prosenttia ja Viron liikenteen osuus 45,6 prosenttia. Viimeisen 10 vuoden aikana Ruotsin liikenteen suhteellinen osuus ulkomaan matkustajaliikenteessä on hiljalleen vähentynyt, kun taas Viron liikenteen osuus on kasvanut.

Kaikkiaan ulkomailta Suomen satamiin saapuneiden alusten määrä väheni noin prosentin verran viime vuoteen verrattuna.

Yksityiskohtaiset tiedot ulkomaan meriliikenteestä löytyvät Liikenneviraston ulkomaan meriliikenteen kuukausitilastosta.

Pääteiden tieliikenne edelleen kasvussa

Pääteiden liikenne lisääntyi tammi–heinäkuussa noin puolellatoista prosentilla viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Henkilö- ja pakettiautoliikenne lisääntyi 1,8 prosenttia, kun taas raskas liikenne (linja- ja kuorma-autot) väheni 1,6 prosentilla.

Alueellisesti tarkasteltuna erot henkilö- ja pakettiautoliikenteen kehityksessä olivat pieniä. Eniten liikenne lisääntyi Pohjois-Pohjanmaalla 2,3 prosenttia ja Etelä-Pohjanmaalla 2,1 prosenttia.

Raskaassa liikenteessä alueelliset erot olivat suurempia kuin henkilö- ja pakettiautoliikenteessä. Raskas liikenne pääsi niukasti plussalle vain Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa. Muualla oltiin miinuksella, eniten Kaakkois-Suomessa. Raskas liikenne väheni Kaakkois-Suomessa hieman yli kuusi prosenttia.

Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta (LAM).

Lisätietoja tieliikenteen määristä ja muutoksista löytyy Liikenneviraston Tietilastot-verkkosivuilta.

Rautatieliikenteessä laskua alkuvuonna

Rautateiden tavaraliikenteen useita vuosia jatkunut kasvu on taittunut. Kuuden ensimmäisen kuukauden kuljetusmäärät laskivat 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Laskua on ollut sekä kotimaan että kansainvälisissä kuljetuksissa. Tavaralajeittain tarkasteltuna erityisesti rikastekuljetukset ovat vähentyneet.

Myös henkilöliikenteessä kaukoliikenteen matkat ovat laskussa. Alkuvuonna tehtiin kaukoliikennematkoja kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Lähiliikenteessä matkamääriä loppuvuonna nostaa heinäkuussa avattu Kehärata.

Lisää rautatieliikenteen tilastoja Liikenneviraston rautatietilastot-verkkosivuilla.


reaktionapit