Rautatietilastot

Rautatieliikenteen tilastotuotanto sisältää rataverkkoa sekä henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat tilastot sekä junien täsmällisyyden kehittymistä kuvaavat tilastot. Tasoristeysonnettomuustilastot sisältävät tasoristeysonnettomuuksien määrät ja kehityksen rataverkolla.

Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne

Rautateiden henkilöliikenteen matkustajamäärät, tavaraliikenteen tonnit sekä kokonaisliikenne bruttotonneina esitetään rataosittain. Lisäksi henkilö- ja tavaraliikenteen kokonaismäärät esitetään pitkänä aikasarjana.

Junien täsmällisyys

Väylä seuraa aktiivisesti rautatieliikenteen täsmällisyyden kehittymistä. Täsmällisyyden seuranta mahdollistaa toimenpiteiden kohdistamisen oikeisiin asioihin.

Tasoristeysonnettomuudet

Väylä seuraa osana rautatieliikenteen turvallisuusseurantaa tasoristeysonnettomuuksien määrää ja kehitystä rataverkolla.

Suomen rautatietilasto

Rautatietilastossa kuvataan aikasarjoin ja rataosittain rautateiden tilaa. Tilasto sisältää tietoja radoista, liikennekalustosta, junaliikenteestä, henkilöliikenteestä, tavaraliikenteestä, rahoituksesta ja onnettomuuksista. Tiedot kattavat koko Suomen rautatiejärjestelmän. Tilasto kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaan (SVT). Tilaston tuottaa 1.1.2019 alkaen Traficom https://www.traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/tilastot

reaktionapit
Sivu päivitetty 14.08.2019