null
null Tutkimus: kolme neljästä liikennevirastolaisesta käyttää sosiaalista mediaa työtehtävissään

Tutkimus: kolme neljästä liikennevirastolaisesta käyttää sosiaalista mediaa työtehtävissään

Julkaistu 06.07.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Kesällä valmistuneen pro gradu -tutkielman mukaan noin kolme neljästä liikennevirastolaisesta käyttää sosiaalisesta mediaa työtehtävissään ainakin silloin tällöin. Sosiaalista mediaa käytetään virastossa enimmäkseen tiedon etsimiseen ja oman alan keskustelun seuraamiseen.

Sosiaalinen media kuuluu jo monen virastolaisen viestinnän työkalupakkiin.

"Keväällä tehdyn kyselyn perusteella monet liikennevirastolaiset uskaltavat ottaa käyttöön uusia viestintävälineitä. Vertailukohdaksi sanottakoon, että Tilastokeskuksen mukaan hieman yli 50 % suomalaisista käyttää sosiaalista mediaa, kun taas liikennevirastolaisista yli 70 % käyttää sosiaalista mediaa", kertoo tutkimuksen tehnyt tiedottaja Niko Hyppönen.

Tuloksista selviää myös, että liikennevirastolaiset käyttävät työtehtävissään sosiaalista mediaa pääsääntöisesti tiedon etsimiseen ja oman alan keskustelun seuraamiseen.

"Valtaosalle liikennevirastolaisista sosiaalinen media on tietolähde. Toisaalta jotkut vastaajista käyttävät sosiaalista mediaa aktiivisesti myös oman alan keskusteluun osallistumiseen ja vuorovaikutukseen sidosryhmien sekä kansalaisten kanssa", Hyppönen sanoo.

Sosiaalinen media on virastossa kohtalaisen uusi tuttavuus

Kyselytutkimuksen vastausten mukaan sosiaalista mediaa käytetään erittäin aktiivisesti varsinkin vapaa-ajalla. Työtehtävissä sosiaalisen median käyttö on hieman vähäisempää. Syynä tähän voi olla se, että sosiaalinen media on kohtalaisen uusia asia työelämässä.

"Sosiaalinen media ei ole saavuttanut vielä samanlaista asemaa työelämässä kuin esimerkiksi sähköposti tai puhelin. Kyselyn vastausten perusteella useat liikennevirastolaiset pitävät sosiaalista mediaa vielä toissijaisena viestintävälineenä työtehtävien hoitamisen kannalta", Hyppönen toteaa.

Hyppönen pitää kuitenkin todennäköisenä, että sosiaalisen median käyttö tulee lisääntymään Liikennevirastossa lähivuosien aikana.

"Tuemme Liikennevirastossa virkamiesten sosiaalisen median käyttöä esimerkiksi järjestämällä koulutuksia. Koulutuksissa olemme kertoneet muun muassa, että sosiaalinen media on loistava keino etenkin nuorten tavoittamiseen. Esimerkiksi 16–24-vuotiaista käytännössä kaikki käyttävät sosiaalista mediaa ainakin satunnaisesti", Hyppönen sanoo.

Sosiaalinen media voi osaltaan lisätä myös ihmisten tietoisuutta siitä tärkeästä työstä, mitä Liikennevirastossa tehdään.

"Viranomaisten toiminnan on oltava läpinäkyvää. Sosiaalisessa mediassa virkamiehet voivat ihmisläheisesti kertoa työstään ja lisätä ihmisten tietoisuutta siitä, että virastossamme tehdään yhteiskunnallisesti tärkeää työtä", kertoo Hyppönen.

Niko Hyppösen pro gradu -tutkielma on ladattavissa tästä. Tutkimustulokset pohjautuvat liikennevirastolaisille lähetettyyn kyselyyn, johon vastasi 35 % liikennevirastolaisista.

Liikenneviraston kaikki sosiaalisen median kanavat

Liikenneviraston twiittaajat Twitterissä: Livitwiittaa

Lisätietoa:

tiedottaja Niko Hyppönen
etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi
050 311 4892