Hyppää sisältöön

Turvallista kävelyä ja pyöräilyä läpi vuoden

Julkaistu 25.11.2021

Valtakunnallisena tavoitteena on kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Tämä edellyttää laadukasta jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapitoa säässä kuin säässä.

Kävely- ja pyöräilyväylien laadukas kunnossapito lisää kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta, sujuvuutta ja houkuttelevuutta myös talvisin. Päivittäisen liikkumisen turvaamiseen, kuten talvihoitoon, käytetään vuosittain n. 11 miljoonaa euroa.

Valtion väylillä on korkea hoitotaso

Vilkkaille jalankulku- ja pyöräilyväylille on sovittu yhteistyössä kaupunkien kanssa ns. laatukäytävistä. Laatukäytävillä toteutetaan yhtenäistä, tienpitäjästä riippumatonta talvihoidon tasoa pitkilläkin yhteysväleillä.

Kävely- ja pyöräilyväylien korkea palvelutaso tukee kävelyn ja pyöräilyn edistämistä kulkumuotona ja mahdollistaa kävelyn ja pyöräilyn lisäksi esim. lastenvaunu-, pyörätuoli- ja rollaattoriliikenteen.

Jalankulku- ja pyöräilyväylien vaatimukset

Valtion vastuulla on 6000 km kävelyn ja pyöräliikenteen väyliä. Keskeiset hoidon vaatimukset ovat:
•    Kunnossapitoa tehdään kelien mukaan. Kävely- ja pyöräteiden kunnossapidossa edellytetään, että väylät hoidetaan aamuisin ennen koulu- ja työhönmenoliikennettä ja väylä palvelee iltaisin ja viikonloppuisin vapaa-ajan liikkumista.
•    Lumiesteet eivät saa estää liikennettä, kuten pyöräilyä ja lastenvaunujen käyttöä.
•    Maksimilumisyvyys alle 4 cm.
•    Turvalliseen liikkumiseen riittävä kitka eli riittävä liukkauden torjunta.
•    Kävely- ja pyöräilyväylien auraus- ja tasausjälki tehdään karhennetuksi.
•    Sohjoutuvan polanteen poistolla turvataan kohtuulliset pyöräilyolosuhteet.

Lisätietoa:

Tarkempaa tietoa laatuvaatimuksista

Julkaisu: Menetelmätietoa kävely- ja pyöräilyväylien hoitoon (pdf)

asiantuntija, maanteiden kunnossapito Jarkko Pirinen, puh. 029 534 3339 
asiantuntija, maanteiden kunnossapidon hankinta Mika Terhelä, puh. 029 534 3331