Hoppa till innehåll

Trygga promenader och cykling året runt

Publicerad 25.11.2021

Man har som nationellt mål att främja gång- och cykeltrafiken. Detta förutsätter att gång- och cykellederna underhålls ordentligt oavsett väder.

Gång- och cykelledernas högklassiga underhåll ökar gång- och cykeltrafikens säkerhet, smidighet och attraktivitet även på vintern. För att trygga den dagliga rörligheten, till exempel genom vinterunderhåll, används årligen ca 11 miljoner euro.

Statens leder håller en hög skötselnivå

För livliga gång- och cykelleder har man i samarbete med städerna kommit överens om så kallade kvalitetskorridorer. I kvalitetskorridorerna hålls en enhetlig vinterunderhållsnivå som är oberoende av väghållaren även på långa sträckor.

Den höga servicenivån på gång- och cykellederna stöder främjandet av gång och cykling som färdsätt och möjliggör förutom gång och cykling även till exempel att färdas med barnvagn, rullstol och rollator.

Kraven på gång- och cykelleder

Staten ansvarar för 6 000 kilometer gång- och cykelleder.

De centrala skötselkraven är:

  • Att lederna underhålls i enlighet med väglaget. I fråga om underhållet av gång- och cykellederna förutsätts att de sköts på morgnarna före skol- och jobbtrafiken och att lederna möjliggör fritidsaktiviteter på kvällar och veckoslut.
  • Snöbarriäer får inte hindra trafiken, såsom cykling och användning av barnvagn.
  • Det maximala snödjupet ska vara under 4 cm.
  • Det ska finnas tillräcklig friktion för att röra sig tryggt, det vill säga tillräcklig halkbekämpning.
  • Ytorna i spåren efter plogning och utjämning av gång- och cykellederna görs ruggade.
  • Genom att avlägsna packad snö som blivit slaskig tryggar man rimliga cyklingsförhållanden.

Mer information

Närmare information om kvalitetskraven

expert, underhåll av landsvägar Jarkko Pirinen, tfn 029 534 3339
expert, upphandling av landsvägsunderhåll Mika Terhelä, tfn 029534 3331

Publikation:
Information om metoden för skötsel av gång- och cykelvägar (pdf)