Hyppää sisältöön

Kuopion ratapiha -hanke: Turvalaitteet varmistavat junien kulkua nyt ja tulevaisuudessa

Julkaistu 24.2.2023

Radan turvalaitteilla tarkoitetaan niitä järjestelmiä ja laitteita, joiden ohjaamana junat kulkevat paikasta toiseen. Väylävirastolla on parhaillaan käynnissä useita hankkeita, joissa uusitaan turvalaitteita. Lisäksi Digirata-hanke pyrkii varmistamaan, että Suomen turvalaitteet vastaavat liikenteen tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Jutussa on haastateltu Kuopion ratapiha -hankkeen projektipäällikköä Vesa Ruohomäkeä.

Auton ratissa kuljettaja valitsee itse, minne hän ajaa ja milloin hän sinne menee. Junien liikkumista taas valvovat liikenteenohjaajat, jotka muodostavat junille reittejä paikasta toiseen.

”On tärkeää, että reitti varataan vain yhdelle junalle kerrallaan. Kun reitti on varattu, käännetään vaihteet ohjaamaan oikeaan paikkaan”, sanoo projektipäällikkö Vesa Ruohomäki Väylävirastosta.

Ruohomäki sanoo, että rautateillä tarvitaan turvalaitteita, jotka valvovat, että kulkutie on oikeasti käytössä vain yhdelle junalle kerrallaan. Kun juna on kulkenut kulkutien loppuun, kulkutie purkautuu. Seuraavalle junalle asetetaan taas uusi kulkutie.

Kun kulkutie on varmistettu, junan kuljettaja näkee opasteista, että nyt saa mennä. Lupa varmistetaan myös teknisesti. ”Junien kulunvalvonnan (JKV) ratalaitteet eli baliisit välittävät tiedon asetinlaitteen määräämästä opasteesta junan järjestelmälle. Jos kuljettaja ajaa 'päin punaisia', JKV pysäyttää junan”, Ruohomäki toteaa.

JKV valvoo myös junan suurinta sallittua nopeutta ja huomauttaa kuljettajaa ylinopeudesta. Jos kuljettaja ei reagoi huomautukseen, juna jarruttaa automaattisesti. JKV varmistaakin kuljettajan työtä ja minimoi inhimillisen virheen mahdollisuuden.

Junaliikenteen sujuvuutta vahtivat myös liikenteenohjaajat. He valvovat kehittyneen automatiikan toimintaa ja junaliikenteen isoa kuvaa. Poikkeustilanteissa ohjat pitää välillä ottaa koneelta ja tehdä päätöksiä itse. Näin voi käydä esimerkiksi, jos turvalaitteisiin tulee vikoja.
 

Turvalaitevika viivästytti junaliikennettä

Toisinaan uutisissa ja junien kuulutuksissa sanotaan, että turvalaitevika viivästytti junaliikennettä. Mistä silloin on kyse?

Turvalaitteet mahdollistavat junaliikenteen ohjaamisen, mutta nimensäkin mukaisesti niiden ensisijainen tehtävä on varmistaa turvallisuus. Jos jokin turvallisuusehto ei toteudu, vaikkapa vaihteen asentoa valvova anturi ei anna oikeaa tietoa, asetinlaite ohjaa järjestelmän turvalliseen tilaan. Yleensä tämä tarkoittaa, että junille ei anneta lupaa liikkua.

”Tällöin liikenne häiriintyy. Häiriön vaikutusta pahentaa se, että suurin osa Suomen rataverkosta on yksiraiteista. Silloin kiertoteitä vikaantuneen paikan ohi on mahdoton järjestää”, Ruohomäki kertoo.

 

Ratahankkeista apua

Väylävirasto pyrkii tekemään junaliikenteestä vielä nykyistäkin turvallisempaa ja sujuvampaa esimerkiksi erilaisten hankkeiden avulla. Hankkeissa rakennetaan esimerkiksi kaksoisraiteita, parannetaan rataa muuten tai otetaan käyttöön uusia turvalaitteita. Ja sitten on myös monivuotinen jättihanke, joka kulkee nimellä Digirata.

”Iso visiomme on digitalisoida rautateiden turvalaitejärjestelmät ja junien kulunvalvonta (JKV) Suomessa. Rataverkolla on paljon 10–15 vuoden sisällä elinkaarensa päähän tulevaa teknologiaa, joka pitäisi uudistaa”, sanoo projektipäällikkö Juha Lehtola Väylävirastosta.

Digirata-hankkeen taustalla on yhteiseuroppalaisen ETCS-järjestelmän (European Train Control System) toteuttaminen Suomeen. ETCS-järjestelmän voi toteuttaa useilla eri tasoilla. Suomessa on valittu taso, jossa radanvarren näkyviä opastimia ei jatkossa enää tarvita, vaan juna saa liikkumislupansa radioviestillä. Juna myös raportoi itse sijaintinsa radioteitse. Digirata-hankkeessa paitsi korvataan ikääntyvä JKV-kulunvalvontajärjestelmä, se myös mahdollistaa kapasiteetin lisäämisen rataverkolla yhdessä infrastruktuurin muutosten ja liikennöintimallien muutosten kanssa. Lisäksi häiriöistä olisi mahdollista palautua nykyistä ripeämmin ja rajata häiriöiden vaikutukset pienemmälle alueelle ja junamäärälle.

"Uudenlaisissa järjestelmissä voidaan rajata häiriön vaikutukset paikallisemmaksi ja vaikuttamaan pienempään määrään junia. Tämä on suuri etu", Lehtola toteaa. Matkustajien lisäksi kehityksestä hyötyy myös ympäristö. Uuden järjestelmän avulla raideliikenteestä voidaan saada nykyistäkin ympäristöystävällisempää.

Digirata-hankkeen ensimmäinen osa, kehitys- ja verifiointivaihe, alkoi elokuussa 2021 ja sille on myönnetty 130 miljoonan euron valtuutus. Hanke on saanut EU:n koronaelpymisrahastosta (Recovery and Resilience Facilty, RRF) tukea 85 miljoonaa euroa.

Lue lisää Digirata-hankkeesta.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta