Hyppää sisältöön

Tukemispäivä - Tamping Day

Aika: 27.03.2024-27.03.2024, 08:00-16:00
Paikka: Helsinki, Ratapihantie 9, Iso auditorio + Teams

See below in English!

Jo perinteinen tukemispäivä eli palveluntuottajille suunnattu koulutus- ja infotilaisuus koneellisen tuennan aihekokonaisuudesta järjestetään keskiviikkona 27.3.2024 ensimmäistä kertaa live-tapahtumana Helsingin Pasilassa, Ratapihantie 9:n Isossa Auditoriossa, johon mahtuu 200 henkilöä.

Toivomme osallistumista paikan päällä Pasilassa, mutta tapahtumaan voi osallistua myös Teams-yhteydellä tämän linkin kautta.

Ilmoittaudu tästä paikan päälle

Ohjelman voit ladata tästä (pdf) Muutokset mahdollisia.

Esitysaineistot:

Tervetuloa tukemispäivään, Aki Hirvaskari, Henri Seppälä pdf
Aki_Hirvaskari_RAIKU_ja_tukeminen.pdf
Henri Seppälä_Lean tukemisessa.pdf
Janne_Mikkonen_Tukemispäivä_20240327_Welado_.pdf
Jussi Takamaa_tukemispäivä lean NRC pdf

Company Presentation, track machines connected_Manuel Urstöger pdf

FTIA Tamping Day, Marcos Conceição pdf

Tukikerroksen kunnon analysoinnin kehittäminen Mika Silvast pdf

Ratamittaus ammatillisessa koulutuksessa Pekka Korpela pdf

Leanisti tilaavinkkelistä, Pekka Petäjäniemi pdf

Kjell Moring: Dynamic track stabilisation​, Principles, technology, benefits​ (pdf)

La passion du Rail, Teijo Saalasti pdf
Radantarkastusvaunu MEERI ja Väyläviraston analytiikka, Tero Hannikainen ja Tuomo Viitala pdf

Tämän ja muiden vastaavien koulutusten tavoitteena on lisätä mahdollisimman kattavasti sekä palveluntuottajien että tilaajaorganisaation osaamista ratatöiden tekemiseen liittyen.

Tavoitteena on myös jalkauttaa Väyläviraston ohjeiden mukaista toimintaa, mikä varmistaa osaltaan ratatöiden laadukkaan tekemisen. Koulutukset ovat myös tärkeässä osassa lisäämässä toiminnan kehittämiseen tähtäävää vuoropuhelua laajan palveluntuottajakentän kanssa.

Olemme koonneet päivään monipuolisen ohjelman, joka antaa teille arvokasta tietoa ja työkaluja, joita voitte hyödyntää omassa työssänne. Toivotamme teille antoisaa ja inspiroivaa päivää mm. LEANin parissa, ja toivomme, että päivästä muodostuu teille hyödyllinen kokemus. Kiitos kun olette mukana!

Tukemispäivän sisältö on suunniteltu seuraaville kohderyhmille:

 • Radan kunnossapitäjät sekä rataisännöinti
 • Hankkeet – urakoitsijat, rakennuttajat ja valvojat
 • Tukemistyön suunnittelu ja toteuttaminen, prosessiin osallistuvat henkilöt
 • Tukemistyön suunnittelusta vastaavat
 • Tukemiskoneiden esimiehet ns. keulamiehet
 • Tukemiskoneen muu miehistö
 • Ratatyöntekijät, tukemistyön oheistyötä suorittavat työntekijät
 • Mittamiehet
 • Valmistajat
 • Aiheesta kiinnostuneet henkilöt

Tamping Day

Time: 27 March 2024, 08.00-16.00
Location: Helsinki, Ratapihantie 9, Iso Auditorio + Teams 

The traditional Tamping Day or the training and information event for service providers on the theme of mechanical tamping, will be organised for the first time as a live event on Wednesday 27 March 2024 in Pasila, Helsinki, in the Iso Auditorio of Ratapihantie 9. The auditorium can accommodate 200 people. 

We hope to see you in person in Pasila, but you can also participate in the event via Teams with this link

Register for the in-person event here (in Finnish). 

Download program of the event.

The aim of this and similar training events is to increase the competence of both service providers and the client organisation in connection with track work as comprehensively as possible. 

The aim is also to carry out activities in accordance with the Finnish Transport Infrastructure Agency's instructions, which contributes to ensuring high-quality track work. These training events also play an important role in enhancing dialogue with a wide range of service providers to improve their work. 

We have compiled a versatile programme for the day that gives you valuable information and tools that you can use in your own work. We wish you a rewarding and inspiring day with, for example, LEAN, and we hope that the day will be a useful experience for you. Thank you for participating! 

The content of the support day is designed for the following target groups: 

 • Track maintenance and management
 • Projects - contractors, developers and supervisors
 • Planning and implementation of tamping work, persons participating in the process
 • Persons responsible for tamping work
 • Tamping machine supervisors
 • Other tamping machine crew
 • Track workers, workers carrying out auxiliary work in tamping
 • Measurement workers
 • Manufacturers
 • Anyone interested in the topic 
Julkaistu 29.01.2024