Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittaminen : Maanteiden 170 ja 148 jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt sekä liittymäjärjestelyt välillä Box-Kulloo, Porvoo ja Sipoo, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden 
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla 
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä 
julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 3.5.2022 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa 
osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 3.5.2022 - 2.6.2022 välisen ajan.
Lisätietoja antaa: 
Uudenmaan ELY-keskus, Kirsi Pätsi, 
puhelin 0295 021 331, sähköposti [email protected]

Julkaistu 03.05.2022