Hoppa till innehåll

Meddelande : Gång- och cykelarrangemang samt anslutningsarrangemang på landsvägarna 170 och 148 på sträckan Box-Kullo i Borgå och Sibbo, vägplan

Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar i sitt 
informationsnät enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) 
och 62 a § i förvaltningslagen en kungörelse som gäller framläggandet av 
vägplanen som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om ärendet 
genom offentlig kungörelse, så som det föreskrivs om offentlig kungörelse i 
förvaltningslagen, samt genom att publicera kungörelsen i två 
dagstidningar som allmänt ges ut i området. 

Kungörelsen publiceras 3.5.2022 i NTM-centralens informationsnät på 
www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset.

Kungörelsen finns till påseende 3.5.2022 - 2.6.2022.
Ytterligare information fås av: 
NTM-centralen i Nyland, Kirsi Pätsi, 
tfn. 0295 021 331, e-post [email protected]

Publicerad 03.05.2022