Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman nähtäville asettaminen : MT 180 Hessundinsalmen uuden sillan tiesuunnitelma, Parainen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman uudelleen nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 4.7.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset. 

Kuulutus on nähtävillä 4.7.2022 – 4.8.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa ELY-keskuksesta projektipäällikkö Matti Kiljunen puhelin 029 5022 796, sähköposti [email protected]
 

Julkaistu 04.07.2022