Hoppa till innehåll

Kungörelse om nytt framläggande av den vägplan som nämns i rubriken : Vägplan för nya Hessundsbron på lv 180, Pargas

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) publicerar i enlighet med lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och 62 a § i förvaltningslagen i sitt datanät en kungörelse om nytt framläggande av den vägplan som nämns i rubriken. NTM-centralen delger ärendet offentligt genom kungörelse på det sätt som föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i en dagstidning som utkommer allmänt inom området.

Kungörelsen publiceras 4.7.2022 i NTM-centralens datanät på adressen https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset. 

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 4.7.2022 – 4.8.2022.

Mer information fås av projektchef Matti Kiljunen vid NTM-centralen, tfn 029 5022 796, e-post [email protected]
 

Publicerad 04.07.2022