Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman nähtäville asettaminen : Mt 110 (Turuntie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Veikkola – Kolmiranta, Kirkkonummi, Tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta 
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 5.9.2022 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa
osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 5.9.2022 – 5.10.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa: 
Uudenmaan ELY-keskus, Anna Elf, 
puhelin 0295 021 395, sähköposti [email protected]
Kirkkonummen kunta, Hannu Ruhanen, 
puhelin 040 126 9866, sähköposti [email protected] 

Julkaistu 05.09.2022