Hoppa till innehåll

En kungörelse som berör godkännande av vägplanen i rubriken : Förbättring av lv 110 (Åbovägen) genom att bygga gång- och cykelled mellan Veikkola - Kolmiranta, Kyrkslätt, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på 
sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och 
landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör 
godkännande av vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet 
genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats 
samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.

Kungörelsen är publicerad i informationsnätet 5.9.2022 på NTM-centralens 
i Nyland webbplats www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset.

Kungörelsen finns till påseende under tiden 5.9. – 5.10.2022.

Ytterligare information om planen fås av:
NTM-centralen i Nyland Anna Elf, 
tfn. 0295 021 395, e-post [email protected] 
Kyrkslätt kommun, Hannu Ruhanen, 
tfn 040 126 9866, e-post [email protected]

Publicerad 05.09.2022