Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman nähtäville asettaminen : Kantatien 68 siltojen ja liittymien parantamien, välillä Edsevö - Pietarsaari, Pietarsaari, Pedersöre, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. Suunnitelma on 
viimeinen osa laajempaa hankekokonaisuutta, josta aloituskuulutus on an-
nettu nimellä "Kantatie 68 välille Edsevö - Pietarsaari, Pedersöre, Pietar-
saari, tiesuunnitelma".  ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuulut-
tamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä 
julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 17.3.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset > valitse aluevalinnasta Etelä-Poh-
janmaa. 

Kuulutus on nähtävillä 17.3.2022 - 19.4.2022 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Sami Palo, puhelin 
050 3509 023 ja sähköposti [email protected]

Julkaistu 16.03.2022