Hoppa till innehåll

Meddelande : Förbättring av broar och anslutningar längs stamväg 68 mellan Edsevö-Jakobstad, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Södra Österbotten 
publicerar en kungörelse i sitt datanät i enlighet med lagen om trafiksystem
och landsvägar (503/2005) och förvaltningslagen 62 § a. Kungörelsen 
gäller framläggandet av vägplanen som nämns i rubriken. Planen är den 
sista delen av en större projektenhet, för vilken inledande kungörelse har 
framlagts med namn "Stamväg 68 mellan Edsevö-Jakobstad, Pedersöre, 
Jakobstad, vägplan". 

NTM-centralen informerar om ärendet genom en offentlig kungörelse i 
minst 30 dagar i enlighet med bestämmelserna om offentlig kungörelse i 
förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i flera tidningar, 
som utkommer allmänt i området. 

Kungörelsen publiceras 17.3.2022 i NTM-centralens datanät på adressen: 
https://www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset > välj område Södra Österbotten. 

Kungörelsen hålls framlagd 17.3.-19.4.2022. 

Ytterligare information fås av Sami Palo vid NTM-centralen i Södra Öster-
botten, tfn 050 3509 023, [email protected].

Publicerad 16.03.2022