Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman esittely verkkosivuilla : Maantien 17941 Kivi – Pörkenäs (Fäbodantien) uusi tieyhteys välillä Länsiväylä - Västergärdan, Pietarsaari, tiesuunnitelma

Pietarsaaren kaupunki laatii, sovittuaan asiasta Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa, 
liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL, 503/2005) 
mukaista tiesuunnitelmaa maantien 17941 (Fäbodantie) uuden tieyhteyden 
rakentamiseksi Länsiväylän ja nykyisen maantien 17941 välille. 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa, että 
se julkaisee tietoverkossaan kutsun, joka koskee otsikossa mainitun 
tiesuunnitelman esittelyä verkkosivuilla (laki liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä 27 §). 

Kutsu julkaistaan 4.6.2021 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen tietoverkossa osoitteessa : http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset sekä yhdessä tai useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.


ELY-keskus pyytää Pietarsaaren kaupunkia ja Väylävirastoa julkaisemaan 
liitteenä olevan kutsun tietoverkossaan. Kutsu tulee julkaista tietoverkossa 
mahdollisuuksien mukaan edellä mainittuna kutsun julkaisupäivänä. 
Kutsun julkaisemista ei tarvitse todentaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käsittelee 
tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Lisätietoja 
väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä on saatavilla verkkosivujen 
tietosuojaosiossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-
ja-henkilotietojen-kasittely 

Lisätietoja antavat:

AFRY Finland Oy, Teemu Sandberg puh. 010 33 44438
Pietarsaaren kaupunki:
Johan Enlund puh 044 785 1221

Magnus Brännbacka, puh 044 785 1203
Frank Bäcksholm puh. 044 785 1998

 

Julkaistu 04.06.2021