Hoppa till innehåll

Inbjudan till den elektroniska presentationen av vägplanen : Ny sträckning av landsväg 17941 Kivi – Pörkenäs (Fäbodavägen) mellan Västerleden - Västergärda, Jakobstad, vägplan

Staden Jakobstad upprättar, efter att ha kommit överens om ärendet med 
närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen), en 
lagenlig (LjMTL, 503/2005) vägplan för trafikarrangemang och landsvägar 
gällande vägplanen för byggandet av en ny sträckning av landsväg 17941 
(Fäbodavägen) mellan Västerleden och den nuvarande landsvägen 17941. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten meddelar att den i 
sitt datanätverk publicerar en inbjudan till den elektroniska presentationen 
av vägplanen som nämns i rubriken (lagen om trafiksystem och landsvägar 
27 §). 

Inbjudan publiceras 4.6.2021 i datanätverket för närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Södra Österbotten på http://www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset samt i en eller flera dagstidningar som allmänt utkommer i området.

NTM-centralen ber Staden Jakobstad och Trafikledsverket att publicera 
den bifogade kallelsen i sitt datanätverk. Kallelsen bör vid mån av 
möjlighet publiceras i datanätverket innan den nämnda publiceringsdagen. 
Publiceringen av kallelsen behöver inte bekräftas för närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Södra Österbotten.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten behandlar 
nödvändiga personuppgifter som rör upprättandet av vägplanen. Mer 
information om dataskyddspraxis gällande trafikledsplanering finns på 
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely 
under fliken dataskydd
.

Mer information ges av:
AFRY Finland Oy, Teemu Sandberg, tfn 010 334 4438
Staden Jakobstad:
Johan Enlund, tfn 044 785 1221
Magnus Brännbacka, tfn 044 785 1203
Frank Bäcksholm, tfn 044 785 1998

Publicerad 04.06.2021