Hyppää sisältöön

Tieliikennelaki2020 tulee – kuntien valmiustaso muutokseen vaihtelee

Julkaistu 4.6.2019

Uusi kunnianhimoinen tieliikennelaki astuu ensi vuonna voimaan. Lain myötä kunnilla on velvollisuus toimittaa tiedot liikenteenohjauslaitteista Digiroadiin, ja tällä hetkellä kuntien valmiustaso muutokseen vaihtelee. Kuntien ei kuitenkaan tarvitse varautua muutokseen aivan yksin.

Digiroad-aineiston ylläpidon vaikeudet liittyvät usein siihen, ettei datan mahdollisuuksia tunnisteta kunnan sisällä, tai etteivät tietojen tuottajat ja hyödyntäjät tunne toisiaan ja toistensa tarpeita.

Uusi tieliikennelaki (729/2018) astuu voimaan vuonna 2020. Uuden lain myötä kunnilla on velvoite toimittaa tietoja asetetuista liikenteenohjauslaitteista, kuten liikennemerkeistä, ajoratamaalauksista ja liikennevaloista, Väylän Digiroad-järjestelmään.

Laki edellyttää asetetun eli hallinnollisen päätöksen nojalla maastoon pystytetyn liikenteenohjauslaitteen tietojen toimittamista Väylälle. Asettamisen tulkitaan koskevan sekä hallinnollista päätöstä, että varsinaista laitteen fyysistä maastoon pystyttämistä.

Lain tavoite on kunnianhimoinen: tuottaa kattava ja ajantasainen liikenteenohjauslaitteiden aineisto, jonka avulla aidosti mahdollistetaan tiedolla johtaminen ja liikenteen palveluiden kehitys. 

Osallistaminen avaimena muutokseen valmistautumiseen

Ketään ei jätetä muutoksen kanssa yksin. Järjestimme huhtikuussa 2019 työpajan kunnille ja sidosryhmille. Työpajassa tärkeään rooliin nousi kuntien näkökulman tarkastelu tulevaa ohjetta koskien. Työpajassa pohdittiin myös, miten uudistus saataisiin parhaiten hyödyttämään kuntia.

Lisäksi tunnistimme haasteita prosesseihin liittyen. Kunnilla on esimerkiksi haasteita pitää tietoja ajantasaisena.

Työpajan pohjalta on käynnistetty ohjeiden tuottamisen ja käytäntöjen suunnittelu osallistamisen keinoin. Kuntien toiveiden pohjalta on käynnistetty ohjeen tekeminen siitä, miten kunnat voivat toimittaa tietoja Digiroadiin mahdollisimman vaivattomista.

Työpajan pohjalta on saatu myös kartoitettua kuntien näkökulmaa ohjeistuksentarkkuudesta, tunnistettu tämän hetken toimivat käytännöt ja saatu asetettua suuntaviivat tulevan ohjeistuksen kehitykselle. 

Kuntien valmiudet vaihtelevat

Kuntien valmiustaso muutokseen vaihtelee, ja kunnat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa aineiston hallinnassa. Aineiston hallintaan on monessa kunnassa alettu vähintään valmistautua toimintamallien selvityksellä sekä tietojärjestelmien hankinnoilla. Osassa kunnissa ollaan hyvin valmiita tietojärjestelmien suhteen ja kartoituksia on alettu jo suunnitella tai toteuttaa.

Keskeiseksi tarvittavaksi kehitysaskeleeksi on noussut kunnan sisäisten prosessien selkiyttäminen sekä ohjeistusten ja koulutusmateriaalien tuottaminen. Kunnat ovat lisäksi nostaneet esiin suuren tarpeen yhteiselle tieto- ja käsitemallille.

Ensimmäinen versio Digiroad-ohjeistuksesta on tulossa julkaisuun pian. Ohjetta kehitetään sen jälkeen varsinaiseksi Digiroad-ohjeeksi osallistavan kehittämisen kautta.

Ruohonjuuritasolla osallistava kehittäminen tarkoittaa, että kunnilla on mahdollisuus tuoda esiin toiveitaan siitä, miten ohjeen ensimmäistä versiota voidaan vielä täydentää paremmin kuntia palvelevammaksi. Mahdollisuuksia osallistumiseen tarjoutuu mm. verkostopäivän muodossa.

Tulevaisuus on lakia ja ohjetta pidemmällä 

Digiroad on avoin ja kaikille kuuluva tie- ja katuverkon koontiaineisto, jota käytetään laajasti erilaisten liikenteen palveluiden ja selvitysten pohjana. Digiroad-aineiston ylläpidon vaikeudet liittyvät usein siihen, ettei datan mahdollisuuksia tunnisteta kunnan sisällä, tai etteivät tietojen tuottajat ja hyödyntäjät tunne toisiaan ja toistensa tarpeita. 

Tieliikennelaki2020 on ensimmäinen askel kohti ennenäkemättömän kattavaa ja ajantasaista tiestöaineistoa. Tietojen lisääminen järjestelmään helpottuu, kun tunnistamme yhdessä Digiroadin mahdollisuudet kunnan omissa prosesseissa, ja katsomme ohjetta pidemmälle.

Tiedon tuottaminen Digiroad-järjestelmään palvelee kuntaa itseään, helpottaa infraomaisuuden hallintaa, parantaa navigointia ja kuljettajaa avustavia järjestelmiä, auttaa mm. Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ja helpottaa julkisen liikenteen reittisuunnittelua. 

Lisäksi on hyvä tunnistaa Digiroad-aineiston tulevaisuuden potentiaalit. Esimerkiksi nopeusrajoitustietojen merkitys kasvaa älykkään nopeustunnistimen, ISA:n, tullessa pakollisiksi uusiin automalleihin vuodesta 2022 eteenpäin. Mitä paremmin tiedot ovat ajan tasalla, sen paremmin voimme kaikki varautua huomiseen.

Osallistu keskusteluun

Tarjoamme mahdollisuuksia keskusteluun ja osallistumiseen tieliikennelain ja sitä seuraavien muutosten käyttöönoton ajan. Keskustelumahdollisuuksia tarjoutuu verkostoitumispäivien ja syksyllä järjestettävän kuntaseminaarin muodossa, joihin on mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden kautta. 

Tule mukaan. Vaikuta. Verkostoidu. Kysy. Opi. 
Tehdään yhdessä Suomesta kärkimaa automaatioliikenteen saralla.

Liite: Tieliikennelaki 2020 ja liikenteenohjauslaitetiedot -työpajan kooste 

Lisätiedot:

Matti Pesu
Digiroad-tietojärjestelmävastaava
[email protected]

Meri Lindholm
Digiroad-operaattori

Digiroad-operaattori
[email protected]
puh. 040 507 2301 (klo 9-16)
Liity myös Digiroadin Slack-keskustelukanavalle tästä.

Digiroadin etusivulle


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta