Hyppää sisältöön

Tasoristeysturvallisuutta parannetaan Orivedellä

Julkaistu 19.11.2021 8.05

Oriveden keskustan tuntumassa Orivesi-Haapamäki-rataosalla sijaitsevat kolme tasoristeystä eivät täytä turvallisuusvaatimuksia. Tasoristeysten turvallisuuden parantaminen käynnistyy loppuvuonna 2021. Hanke toteutetaan Väyläviraston ja Oriveden kaupungin yhteishankkeena. Työt valmistuvat syksyllä 2022.

Nyt käynnistyvä Tähtiniemi-Oripohja-välin tasoristeystöiden rakennusurakka koskee neljää Orivedellä sijaitsevaa tasoristeystä. Oriveden keskustassa sijaitsevien Parpolan, Mäkelänrinteen sekä Oripohjan tasoristeysten lisäksi urakassa parannetaan myös Tähtiniemenrannassa sijaitsevan Tähtiniemen tasoristeyksen turvallisuutta. Urakka saadaan viimein käyntiin hallinnollisen käsittelyn vaiheiden jälkeen. Urakkakilpailun voitti oriveteläinen KVL-Tekniikka Oy ja urakkasopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2021.

"Tähtiniemenrannan tasoristeyksen näkemiä parannetaan puuston ja vesakonraivauksella sekä maaleikkauksilla. Oriveden keskustan asemalla sijaitsevaan Parpolan tasoristeykseen asennetaan ääni- ja valovaroituslaitos. Nykyiset Mäkelänrinteen (Niementie) ja Oripohjan (Niemeläntie) tasoristeykset poistetaan kokonaan käytöstä ja niiden väliselle alueelle toteutetaan uusi Sukkavartaan tasoristeys katujärjestelyineen. Uuden rakennettavan kadun, Viljamaantien, viereen toteutetaan myös jalankulku- ja polkupyöräväylä. Sukkavartaan tasoristeys varustetaan ajoneuvoliikenteen puolipuomilaitoksella sekä jalankulku- ja polkupyöräliikenteen kokopuomilaitoksella", kertoo projektipäällikkö Terhi Haapaniemi Väylävirastosta.

Työt käynnistyvät loppuvuoden 2021 aikana Tähtiniemen tasoristeyksen näkemäleikkaustöillä. Mäkelänrinteen ja Oripohjan tasoristeykset poistetaan käytöstä, kun uusi Sukkavartaan tasoristeys katuyhteyksineen valmistuu kesällä 2022.

Valtion ja Oriveden kaupungin kesken on laadittu toteuttamissopimus koskien hankkeen suunnittelua, toteuttamista, yhteistyötä ja rahoitusta. Sopimuksen mukaan Väylävirasto maksaa kustannuksista 72 % ja Oriveden kaupunki 28 %. Hankkeen kustannusarvio on 1,2 miljoonaa euroa. 

Nykyinen Oripohjan tasoristeys korvataan uudella varoituslaitoksella varustetulla tasoristeyksellä.

Kuva: Nykyinen Oripohjan tasoristeys korvataan uudella varoituslaitoksella varustetulla tasoristeyksellä.

Lisätietoja:
Väylävirasto, projektipäällikkö Terhi Haapaniemi p. 029 534 3809
Oriveden kaupunki, tekninen johtaja Matti Vesava, p. 040 133 9247

Hanke verkossa:
https://vayla.fi/vaylista/rataverkko/tasoristeykset/tasoristeysohjelma-2018-2022