Hyppää sisältöön

Tampereen henkilöratapiha -hanke käynnistyy - tavoitteena esteetön, turvallinen ja miellyttävä asemanseutu

Julkaistu 8.1.2024 13.00

 

Väyläviraston Tampereen henkilöratapiha -hanke käynnistyy tammikuussa 2024. Hanke etenee ensin rakentamisen hankintavaiheeseen, joka kestää noin 5–6 kuukautta. Tätä seuraa kehitysvaihe, jossa hankkeen sisältöä ja aikatauluja tarkennetaan mahdollisimman häiriöttömän ja laadukkaan rakentamisen varmistamiseksi. Varsinainen rakentaminen alkaa Tampereen keskustassa kehitysvaiheen jälkeen alustavan arvion mukaan aikaisintaan vuoden 2025 alussa.

Nykyinen Tampereen henkilöratapiha ei vastaa ulkonäöltään, tekniikaltaan eikä välityskyvyltään nykyisiä tai tulevaisuuden tarpeita liikennöintimäärien kasvaessa. Matkustajaliikenteen lisäksi henkilöratapihan raiteistoa kuormittaa sen läpi kulkeva merkittävä valtakunnallinen tavaraliikenne. 

”Isoin muutos nykyiseen olemassa olevaan ratapihaan verrattuna on paremmat matkaketjut kaupungin sisäisestä liikenteestä valtakunnalliseen rataverkkoon. Rakennamme muun muassa yhden uuden lisämatkustajalaiturin ja suoran yhteyden Tampereen Ratikasta lähi- ja kaukoliikennejuniin. Kaikkien olemassa olevien laitureiden katokset uusitaan. Matkustajien liikkumista parannetaan myös lisäämällä uusia portaita ja hissejä sekä informaatiojärjestelmiä. Junien pikahuolto siirretään olemassa olevan Naistenlahden raiteiston alueelle, jotta uusi matkustajalaituri mahtuu Tampereen henkilöratapihalle”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen.

Hankkeen valmistuttua yhtenäisestä matkaterminaalista pääsee liikkumaan kaikille laitureille.

Hankkeessa korjataan useita vaativia ja elinkaarensa päähän tulleita siltakohteita: Jussinkylän ja Tammelan kaupunginosat yhdistävä Erkkilän ylikulkusilta sekä Kannen Areenan eteläpuolella sijaitsevat Tampereen valtatien ja Viinikanojan alikulkusillat. Itsenäisyydenkadun alikulkusilta ja rautatieasemarakennuksen läpi kulkeva asematunneli yhdistetään yhtenäiseksi matkaterminaaliksi. 

Tehtävillä töillä varmistetaan, että hankkeen valmistuttua Tampereen henkilöratapihalla kulkuneuvosta toiseen vaihtaminen on helppoa, nopeaa ja esteetöntä ja alueella on turvallista ja miellyttävää liikkua. 
"Rakennamme henkilöratapihasta aidosti tamperelaista ja kaupunkikuvaan sopivaa. Teemme rautatieasema-alueesta käyttäjäystävällisemmän kaikille alueella liikkuville. Se edistää niin Väyläviraston kuin alueen muiden hankkeiden etenemistä”, Heiskanen jatkaa.

”Tampereen rautatieaseman ympäristö ottaa kehitysloikan tälle vuosituhannelle. Matkaketjut asemalla sujuvoituvat, matkustusmukavuus paranee ja alueen ilme kohenee. Nyt luodaan edellytykset jatkaa koko alueen kehittämistä Suomen urbaaneimmaksi ja kiinnostavimmaksi työpaikkojen, asumisen, palveluiden ja elämysten ydinalueeksi. Tämä tarkoittaa Tampereen, Pirkanmaan ja koko maan kannalta merkittäviä investointeja ja toimeliaisuutta”, sanoo hankejohtaja Tero Tenhunen Tampereen kaupungilta.

Rakentaminen kestää 4–6 vuotta

Hankkeen rakentaminen toteutetaan yhteistoiminnallisella allianssimallilla. Osapuolia ovat Väylävirasto, Tampereen kaupunki, VR-Yhtymä Oyj ja Fintraffic Raide Oy sekä keväällä 2024 valittava palveluntuottaja. Vuoden 2024 aikana hankkeen sisältöä ja toteutusta kehitetään valitun palveluntuottajan kanssa. Tässä vaiheessa tarkentuvat rakentamisen aikataulu ja työvaiheet tulevien 4–6 vuoden ajaksi.

Aikaisintaan vuoden 2025 alussa käynnistyvät rakentamistyöt vaikuttavat Tampereen keskustassa liikkumiseen. Siksi hankkeessa panostetaan työmaa-aikaisten liikennejärjestelyjen suunnitteluun. Myös muiden alueella olevien hankkeiden vaikutukset liikennejärjestelyihin ja ihmisten liikkumiseen huomioidaan, jotta kulkeminen alueella on rakentamisen aikanakin mahdollisimman sujuvaa ja esteetöntä kaikille. 
”Hankkeen sijainti valtakunnallisen junaliikenteen solmukohdassa ja Tampereen keskustan ytimessä on kriittinen. On todella tärkeää suunnitella rakennustyöt ja työmaanaikaiset liikennejärjestelyt hyvin ennakkoon, jotta häiriöt matkustajille, junaliikenteelle ja kaupungissa liikkuville ovat mahdollisimman vähäiset ja turvallisuus säilyy joka tilanteessa. Tähän panostamme”, kertoo Heiskanen. 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 202 miljoonaa euroa, josta Väyläviraston osuus on 163 miljoonaa euroa. Hankkeeseen sisältyvät kaikkien tilaajien yhteiset osuudet, joita toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin, VR-Yhtymä Oyj:n ja Fintraffic Raide Oy:n kanssa. 

Hankkeen suunnittelu on saanut Euroopan unionin rahoitusta eli CEF-tukea. Rahoitusta on haettu myös rakentamisvaiheelle. 


Lisätietoa maanantaina 8.1.2024 klo 15 alkaen:
Väylävirasto, projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen p. 0295 34 3808, [email protected]
Tampereen kaupunki, hankejohtaja Tero Tenhunen, p. 050 540 2860, [email protected]

Hanke verkossa:
Hankkeen www-sivu: https://vayla.fi/tampereen-henkiloratapiha
Hankkeen FB-sivu: https://www.facebook.com/Tampereen.henkiloratapiha
Tilaa hankkeen uutiskirje osoitteessa: https://vayla.creamailer.fi/subscribe/Pk6DFHwJNpmKv

 

Tampereen henkilöratapiha -hanke — kohti esteetöntä ja miellyttävää asemanseutua  
  
Tampereen henkilöratapiha sijaitsee kaupungin ytimessä eri liikennemuotojen solmukohdassa. Luomme asemanseutua, jossa liikkuminen on esteetöntä, sujuvaa ja turvallista. Varmistamme osaltamme valtakunnallisesti sujuvat matkat sekä toimivat kuljetukset. Parannamme Tampereen henkilöratapihan toimivuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Uuden matkaterminaalin myötä siirtyminen eri liikennemuotojen välillä helpottuu, ja uudet katokset, välilaiturit ja hissit tekevät matkanteosta aiempaa miellyttävämpää. Uusimme hankkeessa myös useita elinkaarensa päässä olevia siltakohteita sekä siirrämme henkilöjunien huollon pois henkilöratapihalta tehden tilaa matkustajajunille. Hankkeen suunnitteluvaihe on saanut tukea Euroopan unionilta. 

 

Liitteet