Hyppää sisältöön

Tampere–Pori tasoristeysten poisto ja parantaminen -hanke: Rutunan sillan rakennusurakka on käynnissä Kokemäellä

Julkaistu 8.11.2023 8.30

 

Rutunan siltaurakka on alkanut. Urakassa korvataan 1960-luvulla rakennettu puinen silta uudella puu- ja teräsrakenteisella sillalla. Siltatöiden aikana on käytössä kiertoreitti, johon on opastettu kiertoreitti Kyttäläntieltä (Mt 12933) ja Yttiläntieltä (Mt 2481). Silta valmistuu vuoden 2024 alussa.

Sillan uusiminen on viimeinen vaihe Ahvenuksentien tasoristeyksen korvaavan tieyhteyden parantamisessa. Töiden oli tarkoitus valmistua alun perin marraskuussa, mutta kuluvan syksyn poikkeuksellisen suurista sademääristä johtuva joen virtauksen lisääntyminen, on hidastanut sillan perustuksien rakentamista. Kiinteistönomistajille, pelastuslaitokselle ja tienkäyttäjille on tiedotettu sillan valmistumisajan viivästymisestä.

Koko urakan on tarkoitus valmistua toukokuussa 2024, jolloin Rutunantien kulutuskerros viimeistellään ja silta asfaltoidaan. Urakoitsijana toimii Destia Oy.

"Ahvenuksentien tasoristeyksen poistolla vaikutetaan alueen turvallisuuden parantumiseen", projektipäällikkö Mikko Heiskanen Väylävirastosta kertoo.

silta, vettä

Rutunan siltaurakka on osa Tampere-Pori tasoristeysten poisto ja parantaminen -hanketta, jonka tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla mahdollisimman monta rataosuuden tasoristeystä sekä parantaa turvallisuutta kustannustehokkain keinoin.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Mikko Heiskanen, Väylävirasto, p. 029 534 3808 tai [email protected]
Seuraa hanketta: https://vayla.fi/tampere-pori-tasoristeykset

Liitteet