Hyppää sisältöön

Tampere–Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen -hankkeen rakennustyöt jatkuvat kesällä 2023

Julkaistu 17.5.2023 11.05

 
Tampere–Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen -hankkeessa suurin osa rataosan tasoristeyksistä poistetaan turvallisuusriskin vuoksi vuosina 2022–2025. Tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin. Toissijaisesti ne varustetaan turvalaittein tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi. Tämän vuoden aikana tarkoituksena on sulkea viisi tasoristeystä, jotka sijaitsevat Harjavallan ja Nakkilan kuntien alueella. Ylikulkusillat eivät aiheuta merkittäviä liikennehaittoja rakentamisen aikana junaliikenteelle.
 
Väyläviraston Tampere–Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen -hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla mahdollisimman monta rataosuuden tasoristeystä sekä parantaa turvallisuutta kustannustehokkain keinoin. Rataosuudella hankkeen käynnistyessä vuonna 2020 oli yhteensä 43 tasoristeystä ja viisi laituripolkua, joista ilman puomi- tai äänivaroituslaitosta on 24. 
 
Hankkeen poistosuunnitelmat koskevat 33-38 tasoristeyskohdetta, joiden suunnittelu ja kohteiden hallinnollinen käsittely on vielä kesken. Hankkeelle on osoitettu rahoitusta Väyläviraston perusväylänpidosta sekä alueen kunnista. Poistettavien tasoristeysten määrään vaikuttaa rahoitus, markkinatilanne suunnitelmaratkaisujen tarkentuminen ja hallinnollisten suunnitelmien käsittely.
 
”Tavoite on parantaa mahdollisimman monen tasoristeyksen turvallisuutta”, sanoo Väyläviraston projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen.
 
”Radan tasoristeyksiä korvaavat alikulkusillat rakennetaan radan sivussa ja siirretään paikalleen roudattomana aikana viikonloppuisin järjestettävissä noin 20 tunnin junaliikenteen katkoissa, joiden aikana matkustajajunat korvataan busseilla. Juhannuksena on mahdollista toteuttaa pidempiä katkoja, kun rautatiekuljetuksia käyttävillä teollisuuslaitoksilla on tuotantokatkoksia. Radan yli rakennettavat sillat eivät edellytä junaliikenteen järjestelyjä”, Heiskanen tarkentaa.
 
Suurin osa hankkeen töistä toteutetaan vuosina 2024–2025.
 

Tilapäisistä yhteyksistä tiedotetaan laajasti kohteittain

Nykyiset tasoristeykset suljetaan vasta sen jälkeen, kun korvaava tieyhteys on otettu käyttöön. 
 
Yksityisteiden tasoristeysten poistojen edellyttämät tietoimitukset käynnistettiin kesällä 2020 ja rakentamissuunnittelu niiden osalta käynnistyi alkuvuodesta 2021. Muissa kohteissa hallinnollinen suunnittelu tehtiin vuosien 2021 ja 2022 aikana
 
Rakentaminen aloitettiin kesällä 2022 ja ensimmäiset kolme tasoristeystä suljettiin loppuvuodesta 2022. Suljetut tasoristeykset olivat Sastamalan Leivintien ja Rinne-Koiviston tien sekä Kokemäen Kujanpääntien tasoristeys. 
 

Hanke valmistuu arvioidusti vuoden 2025 loppuun mennessä

Vuosina 2024–2025 poistettavien tasoristeyksien hallinnollisten suunnitelmien laatiminen ja käsittely ovat käynnissä. Suunnitelmat on laadittu vuorovaikutteisesti asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Käsittelyyn liittyen asianomaisilla on mahdollisuus antaa muistutuksia valmiista suunnitelmista. 
 
”Rata-, tie- ja katusuunnitelmat ovat lain edellyttämiä hallinnollisia suunnitelmia, joilla varataan alueet rakentamista varten. Rakentamissuunnittelussa laaditaan tarkat ja yksityiskohtaiset suunnitelmapiirustukset ja työselostukset työn toteuttamiseksi”, tarkentaa Heiskanen. 
 
Koko hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Kohdekohtaisista aikatauluista ja sisällöstä saa päivittyvää tietoa hankkeen verkkosivuilta.
 
Lisätietoja: Väylävirasto, Projektipäällikkö Mikko Heiskanen, p.029 534 3808 tai [email protected]
 

Liitteet