Hyppää sisältöön

Tampere–Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen -hanke Nakkilassa etenee suunnittelupöydällä

Julkaistu 11.6.2024 9.27

Nakkilan kunnan alueella suunnitellaan poistettavaksi kahdeksan tasoristeystä osana Tampere-Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen -hanketta. Ratasuunnitelma Koiveron, Juhelan, Tynikurkelan, Tattaran, Kuritun ja Ruhaden tasoristeyksien korvaamisesta tie-, katu- ja siltajärjestelyillä asetetaan nähtäville kesällä 2024.

Rakentamissuunnitelmat valmistuvat kesän 2024 aikana. Turvepehkun ja Pellon tasoristeyksien korvaamista koskevat rakentamissuunnitelmat ovat valmistuneet vuonna 2022.


Ratasuunnitelma asetetaan nähtäville kesällä

Nakkilan tasoristeyksiä koskeva ratasuunnitelma on viimeisteltävänä. Suunnitelma asetetaan nähtäville kesän aikana, jolloin suunnitelmasta on mahdollisuus tehdä muistutus. 

”Hankkeesta on laadittu yhteishankesopimus Nakkilan kunnan kanssa. Hankkeen rakentamisesta päätetään erikseen hallinnollisen käsittelyn jälkeen. Toteutus edellyttää molempien osapuolten täysimääräistä rahoitusta koko hankekokonaisuudelle. Hanke liittyy Tampere-Pori tasoristeysten poisto- ja parantaminen -hankekokonaisuuteen, jossa eri kohteet ovat suunnitelmien ja toteutuksen osalta eri vaiheissa myös yhteishankesopimuksen ja rahoitussopimusten osalta. Osa on vasta esiselvitysvaiheessa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mikko Heiskanen Väylävirastosta.


Ratatoimitus tehdään ennen rakentamista

Radanpitäjällä on oikeus hakea ratatoimitusta, kun ratasuunnitelma on hyväksytty. Ratatoimitus käynnistetään ennen rakentamisen aloittamista, ja se jatkuu vielä rakentamisen jälkeenkin. Ratatoimituksessa lunastetaan radanpidon tarpeisiin tarvittavat alueet ja oikeudet sekä määritetään korvaukset maapohjasta, rakennuksista, kasvillisuudesta sekä haitasta ja vahingosta.

Rakentamisen on suunniteltu alkavan arviolta alkuvuodesta 2025, mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät.

Hankkeen valmistumisen jälkeen Nakkilan kunnan alueella sijaitsevalle radalle ei jää tasoristeyksiä. 

Lisätietoja

Väylävirasto, Projektipäällikkö Mikko Heiskanen
p. 029 534 3808 tai [email protected]

Nakkilan kunta, tekninen johtaja Harri Kukkula
p. 044 747 5890, [email protected]

Hankesivut: https://vayla.fi/tampere-pori-tasoristeykset

Tilaa Tampere-Pori tasoristeysten poisto ja parantaminen -hankkeen uutiskirje