Hyppää sisältöön

Tampere ̶ Oulu-ratahankkeen suunnittelutyöt käyntiin

Julkaistu 15.9.2021 10.20

Väylävirasto on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, joka tähtää Tampereen ja Oulun välisen rataosuuden välityskyvyn parantamiseen. Lisäksi hanke tulisi toteutuessaan mahdollistamaan matka-aikojen lyhenemisen sekä junamäärien lisäämisen. Suunnittelua tehdään vuosien 2021 ̶ 2024 aikana. Hankkeen rakentamisesta ei ole tehty investointipäätöstä.

Ratasuunnittelu Tampere-Oulu-hanke koostuu kuudesta eri suunnittelukohteesta. Kohteet ovat seuraavat:

  • Tampereen Lielahden ja Ylöjärven Lakialan väliselle osuudelle suunnitellaan uusi noin 15 km pituinen kaksoisraide. Suunnittelu käynnistyy yleissuunnittelulla ja ympäristövaikutusten arvioinnilla (YVA).
  • Liminka ̶ Oulu-osuudelle suunnitellaan kaksoisraide sekä tarvittavat sillat ja tiejärjestelyt.
  • Kankaan liikennepaikalle Ylivieskassa, Hirvinevan liikennepaikalle Limingassa ja Vahojärven liikennepaikalle Parkanoon suunnitellaan uudet lisäraiteet, jolla parannetaan tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä ja liikenteen sujuvuutta.
  • Ruukin liikennepaikalla selvitetään ratapihan kehitystarpeet ja mahdollisen tulevan kaksoisraiteen vaatimat järjestelyt. Työssä tarkastellaan myös Siikajoen ratasillan ja Ruukin ylikulkusiltojen muutostarpeet.

̶  Suunnittelukohteet on aloituskuulutettu syyskuussa 2021, mikä oikeuttaa tekemään suunnitteluun liittyviä mittauksia ja pohjatutkimuksia alueen kiinteistöillä. Suunnittelutoimeksiantojen hankinta on käynnissä ja varsinainen suunnittelutyö käynnistyy keväällä 2022. Kiinteistön omistajat ja muut asianosaiset pääsevät vaikuttamaan suunnitteluun hankkeen aikana. Vuorovaikutustilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin syksyn 2022 aikana, kertoo suunnitteluhankkeen projektipäällikkö Eero Virtanen Väylävirastosta.

Suunnittelukohteiden rakentamisesta ei ole tehty investointipäätöstä. Hallinnollisten suunnitelmien hyväksymisen jälkeen ja rahoituksen varmistuttua laaditaan rakentamissuunnitelmat ja siirrytään toteutusvaiheeseen.

Ensimmäiset maastotutkimukset ovat käynnistymässä

Ratasuunnittelu Tampere ̶ Oulu-hankeen aikana tehdään maastomittauksia ja pohjatutkimuksia kaikkien suunnittelukohteiden alueilla. Ensimmäiset tutkimustyöt käynnistyvät vielä syyskuun 2021 aikana.  

Miksi hanke tarvitaan?

Nykyinen Tampere–Oulu-rata ei pysty kunnolla vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Esimerkiksi Tampereen ja Seinäjoen välinen rataosa on Suomen toiseksi vilkkain rataosuus. Koska rata on yksiraiteinen, sen kapasiteetti on täynnä ja junamääriä ei voida enää nykyisestä lisätä.  Matkustajamäärien ennustetaan kuitenkin kasvavan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tilanteesta 11 prosenttia ja vuoteen 2050 mennessä 26 prosenttia.

Myös pohjoisessa Kokkola ̶ Oulu-rataosalla radan kapasiteetti on loppuun käytetty. Lisäksi tavaraliikenteen ja nopean henkilöliikenteen yhteensovittaminen yksiraiteisilla osuuksilla on haastavaa. Ylivieska ̶ Oulu-rataosalla matkustajamäärät ja tavaraliikenteen tonnimäärien ennustetaan kasvavan 40 % vuoteen 2050 mennessä.

Suunnitteluhankkeelle on myönnetty CEF-rahoitusta 2,5 miljoonaa euroa, joka kattaa puolet koko suunnitteluhankkeen kustannuksista.

Lisätietoja:

Väylävirasto, projektipäällikkö Eero Virtanen, puh. 029 534 3017, [email protected]

Seuraa hanketta:
Verkkosivuiltamme: https://vayla.fi/ratasuunnittelu-tampere-oulu