Hyppää sisältöön

Tampere–Jyväskylä-radan suunnitteluvaihe on käynnissä – maastotutkimukset menossa

Julkaistu 19.2.2021 8.00

 

Väylävirasto suunnittelee vuosina 2020-2024 Tampereen ja Jyväskylän välisen radan kehittämistoimet. Hanke tähtää liikenteen sujuvuuden parantamiseen. Rakentamisesta tehdään mahdollinen päätös, kun suunnittelu on valmis.

 ”Tavoitteenamme on parantaa radan junaliikenteen sujuvuutta ja täsmällisyyttä. Radan merkittävin suunnittelukokonaisuus on Lahdenperän ja Jämsän välisen rataoikaisun yleissuunnittelu, jossa määritellään radan likimääräinen sijainti. Kartoitamme ratakäytävän, johon on ylipäätään mahdollista toteuttaa radan oikaisu. Oikorata tulisi suunnitelmien mukaan pääosin kulkemaan tunnelissa. Lisäksi tälle osuudelle tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ”, sanoo projektipäällikkö Annika Salokangas Väylävirastolta.

Jämsän ja Muuramen välille suunnitellaan kokonaan uusi Laihalammin junien kohtauspaikka, Muuramen kohtauspaikalle suunnitellaan kolmas raide ja Torkkelin kohtauspaikalle suunnitellaan vaihdemuutoksia.

Tampereen ja Jyväskylän välisellä radalla on käynnissä suunnitteluun liittyviä maastossa tehtäviä pohjatutkimus- ja mittaustöitä.

Lahdenperän ja Jämsän väliselle rataosuudelle on aloitettu lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Siinä selvitetään ja arvioidaan nykyisen radan ja kaikkien uusien linjausvaihtoehtojen ympäristövaikutukset. Työssä arvioidaan sekä rakentamisen että radan käytön aikaisia vaikutuksia, jotka kohdentuvat esimerkiksi meluun ja tärinään, luonnonympäristöön, ilmastoon sekä maisema- ja kulttuuriympäristöön.

Jämsän seutu on esitetty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, joten hankkeen aikana selvitetään erityisesti kulttuurimaiseman arvoja sekä tehdään  muinaisjäännösinventointi. Luonnonympäristön osalta on jo viime vuonna tehty arvokohde- ja lajistoselvityksiä arviointityön pohjaksi. Kaikilla osallisilla, maanomistajilla, asukkailla tai kaikilla hankkeesta kiinnostuneilla, on mahdollisuus osallistua YVA-menettelyyn osallistumalla yleisötilaisuuksiin ja antamalla hankkeesta mielipiteitä tai muuta palautetta.

"Suunnitelmien laatimiseen liittyen järjestetään yleisötilaisuuksia, joissa suunnitelmia esitellään asukkaille ja hankkeesta kiinnostuneille. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään 12.4.2021 mahdollisesti virtuaalisesti koronarajoituksista johtuen", Annika Salokangas sanoo.

Rata- ja yleissuunnittelu tapahtuu vuosina 2021-2024. Jatkosuunnittelusta tai rakentamisesta ei ole tehty päätöksiä.

Lisätietoja:      
Väylävirasto, projektipäällikkö Annika Salokangas,
p. 029 534 3264, [email protected]

 Katso Tampere–Jyväskylä-radan suunnitteluhankkeen sivu täältä.  

Liitteet