Hyppää sisältöön

Talven 2020-2021 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen yhteenveto: Talvi 2020-2021 oli talvihoidon kannalta perinteinen

Julkaistu 19.5.2021

Talvi 2020-21 oli väylänpitäjän näkökulmasta perinteinen pakkastalvi ja kunnossapitoa pystyttiin tekemään normaalein toimenpitein. Tienkäyttäjille talvihoito näyttäytyi parempana talvella 2021.


Yksityishenkilöiden tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon on pysynyt suunnilleen samalla, melko hyvällä tasolla kuin aiempina vuosina. Raskaan liikenteen tyytyväisyys hivenen laski pääteiden liukkaudentorjunnassa ja lumenaurauksessa. Tyytyväisyyden lasku kohdistunee erityisesti pääväylien ulkopuolisiin pääteihin, sillä tyytyväisyys pääväylien talvihoitoon on edelleen samalla hyvällä tasolla.

Tyytyväisyys muiden teiden talvihoitoon on parantunut verrattuna edellisiin vuosiin sekä yksityishenkilöiden että raskaan liikenteen vastauksissa. Erityisesti muiden teiden liukkaudentorjunnassa on onnistuttu aiempia vuosia paremmin. Vaikka liukkaudentorjunnan tyytyväisyys on parantunut muilla teillä, niin yksityishenkilöistä 45 % ja raskaan liikenteen kuljettajista 78 % mielestä hiekkaa käytetään edelleen liian vähän.

Väylävirasto on vuonna 2018 uudistanut talvihoidon toimintalinjoja, millä näyttäisi olevan positiivista vaikutusta tienkäyttäjien tyytyväisyyteen. Lisäksi tuloksia voivat osaltaan parantaa vuoden 2020 suuret päällystysmäärät, koska esimerkiksi tasainen päällyste mahdollistaa paremman auraustuloksen. 

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys kävely- ja pyöräilyväylien talvihoitoon on edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla (tyytyväisiä 42 %).

Lue lisää: Tutustu urakkakohtaisiin tuloksiin tarkemmin 

Lue lisää: Tutustu koko maan raporttiin tarkemmin

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen edustajien maanteiden talvihoitoon liittyvistä kokemuksista ja mielipiteistä. Tutkimuksen tuloksia käytetään Väyläviraston ja ELY-alueiden toiminnan onnistumisen seurantaan sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa. Tiedonkeruu toteutettiin 25.1. – 7.3. 2021 kirjekyselyllä, jossa oli internetvastaamisen mahdollisuus. Tutkimukseen vastasi 8373 yksityishenkilöä ja 1356 ammattiautoilijaa.

Lisätietoja:

Väylävirasto, maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen p. 029 534 3339
ELY-keskus, kunnossapitopäällikkö Tuomas Vasama p. 0295 021 361

Pääteitä ovat valtatiet ja kantatiet numeroilla 1–39 ja 40–99. Osa pääteistä on pääväyliä. Pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat, ja ne palvelevat erityisesti pitkien etäisyyksien työmatkaliikennettä sekä elinkeinoelämän tavarakuljetuksia. Pääväylät on määritetty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 1.1.2019.

Muita teitä ovat seututiet ja yhdystiet numeroilla 100–999 ja 1000–19999.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta