Hyppää sisältöön

Suunnittelun ja rakentamisen sanasto uudistui

Julkaistu 13.12.2021

Väylävirastossa on laadittu uusi suunnittelun ja rakentamisen sanasto, joka on tarkoitettu kaikkien alan toimijoiden käyttöön yhdenmukaistamaan käsitteistöä. Laajassa yhteistyössä tehty 15 käsitettä sisältävä sanasto on ensimmäinen osa tulevien vuosien aikana rakentuvaa "Väyläsanastoa".

”Työn tavoitteena on ollut kuvata keskeisimmät infrahankkeiden suunnitteluprosessiin liittyvät käsitteet ja samalla selkeyttää suunnittelun eri vaiheet. Kokonaisuus on kuvattu sanaston käsitekaaviossa. Sanasto toimii jatkossa mm. suunnittelun ohjauksen työkaluna”, kertoo Outi Maisalmi Väylävirastosta.

Suunnittelun ja rakentamisen sanaston käyttöönoton myötä tulee ottaa huomioon erityisesti seuraavat muutokset:

  • Termistä rakennussuunnittelu luovutaan: Kaikki väylämuodot siirtyvät käyttämään termiä rakentamissuunnittelu.
  • Parantamissuunnitelma poistuu: Parantamissuunnitelman sijasta siirrytään käyttämään termiä rakentamissuunnitelma.
  • Alustava yleissuunnitelma poistuu: Yleissuunnitelma-termiä käytetään vain silloin, kun on kyse lakisääteisestä suunnitteluprosessista, joka käynnistetään aloituskuulutuksella.

Sanastotyön avulla edistetään tiedon yhteentoimivuutta julkishallinnossa. Suunnittelun ja rakentamisen sanasto julkaistaan Sanastot.suomi -palvelussa viimeistään tammikuussa 2022. Sisältö on nyt jo välittömästi käytettävissä ja hyödynnettävissä oheisessa pdf-dokumentissa.

Sanastotyön asiantuntijana projektissa toimivat Sanastokeskuksen terminologit ja työryhmään osallistui laaja joukko substanssiasiantuntijoita (Väylävirasto, Sitowise, Ramboll sekä Uudenmaan ELY-keskus). 

Käsitekaavio (pdf)

Väyläsanasto: Suunnittelu ja rakentaminen (pdf)

Lisätietoja 

Outi Maisalmi, asiantuntija, tiedonhallinta, Väylävirasto
[email protected]
 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta