Hyppää sisältöön

Suomi ja Ruotsi tehneet vaikuttavaa yhteistyötä talvimerenkulun tutkimuksessa jo 50 vuotta

Julkaistu 30.11.2023

Suomi ja Ruotsi perustivat yhteisen talvimerenkulun tutkimuslautakunnan (Styrelsen för vintersjöfartsforskning, Winter Navigation Research Board, WNRB) 50 vuotta sitten ratkoakseen yhteisiä talvisia haasteita Itämerellä. Tuoreen vaikuttavuusarvioinnin mukaan yhdessä tehty tutkimus on ollut erittäin konkreettista, hyödyllistä ja kustannustehokasta. 

Ympärivuotinen merenkulku nähdään nykyään itsestäänselvyytenä, mutta näin ei kuitenkaan ole aina ollut. Talvimerenkulku on Suomen teollisuuden ja kauppamerenkulun elinehto. Vuonna 1972 Suomi ja Ruotsi aloittivat yhteistyön talvimerenkulun tutkimuslautakunnan (WNRB) muodossa ratkoakseen molemmille yhteisiä Itämeren talvisia haasteita. Tuosta hetkestä lähtien on WNRB rahoittanut ja julkaissut yhteensä 125 tutkimusjulkaisua ja tutkimusten julkaisu on jatkunut aina tähän päivään saakka. 

WNRB:n jäseniä ovat Suomessa Traficom ja Väylävirasto, Ruotsissa Transportstyrelsen ja Sjöfartsverket. WNRB:n 50 vuotisen taipaleen kunnioittamiseksi sen jäsenet päättivät tuottaa vaikuttavuusarvion selvittääkseen, mitä hyötyjä WNRB tutkimuksella on saavutettu sekä miten toimintaa voitaisiin jatkossa kehittää. 

Vaikuttavuusarvion lopputoteamana WNRB:n rahoitus on ollut useimmiten vaikuttavaa tai erittäin vaikuttavaa ja vaikka WNRB on kohtalaisen pieni toimija, se on onnistunut tuottamaan merkittäviä osuuksia suurempiin kokonaisuuksiin. Tehdyn tutkimuksen todetaan olleen erittäin konkreettista, hyödyllistä ja kustannustehokasta.

"Eräänä merkittävänä WNRB:n lopputuotteena on kehitetty viimeisimmän muotoiset suomalais-ruotsalaiset jääluokkasäännöt, jotka toimivat pohjana monelle maailmallakin käytetylle jääluokkasäännölle. Olemme tyytyväisiä arvioinnin tuloksiin ja erityisesti lisäarvoon, jota olemme talvimerenkululle ja tätä kautta koko yhteiskunnalle onnistuneet tuottamaan. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!", toteaa ylitarkastaja Ville Häyrynen Traficomista.

”Talvimerenkulun kansainvälinen yhteistyö Ruotsin kanssa on joka talvi arkipäivää jäänmurrossa. Vuosikymmenten tutkimusyhteistyö on sitä syventävää ja erittäin merkityksellistä kummallekin valtiolle. Sen avulla saamme arvokasta tietoa talvimerenkulun järjestelmään vaikuttavista tekijöistä ja se auttaa edelleen kehittämään Suomen ulkomaankaupalle kriittistä ympärivuotista meriliikennettä”, summaa Väyläviraston merenkulkuyksikön päällikkö Helena Orädd.
 
Tutustu vaikuttavuusarvioon WNRB:n tutkimustoimminnasta (pdf)

Lisätietoja:
Traficom: ylitarkastaja Ville Häyrynen, [email protected], p. 029 534 6148
Väylävirasto: yksikönpäällikkö Helena Orädd, etunimi.sukunimi@vayla.fi, p. 029 534 3321