Hoppa till innehåll

Finland och Sverige har bedrivit ett effektivt samarbete inom vintersjöfartsforskningen i 50 år

Publicerad 30.11.2023

Finland och Sverige grundade den gemensamma Styrelsen för vintersjöfartsforskning (Talvimerenkulun tutkimuslautakunta, Winter Navigation Research Board, WNRB) för 50 år sedan för att lösa gemensamma vinterutmaningar i Östersjön. Enligt den färska konsekvensbedömningen har den gemensamma forskningen varit mycket konkret, nyttig och kostnadseffektiv. 

Sjöfart året runt ses idag som en självklarhet, men så har det inte alltid varit. Vintersjöfarten är ett livsvillkor för Finlands industri och handelssjöfart. År 1972 inledde Finland och Sverige ett samarbete i form av Styrelsen för vintersjöfartsforskning (WNRB) för att lösa de vinterutmaningar i Östersjön som är gemensamma för båda parter. Sedan dess har WNRB finansierat och publicerat sammanlagt 125 forskningspublikationer, och publiceringen av forskningen har pågått ända tills idag. 

Medlemmarna i WNRB är Traficom och Trafikledsverket i Finland samt Transportstyrelsen och Sjöfartsverket i Sverige. För att hedra WNRB:s 50 år långa resa beslutade dess medlemmar att producera en konsekvensbedömning för att ta reda på vilka fördelar WNRB har uppnått med sin forskning och hur verksamheten kan utvecklas i framtiden. 

Enligt konsekvensbedömningens slutsats har WNRB:s finansiering i de flesta fall varit effektiv eller mycket effektiv, och trots att WNRB är en relativt liten aktör har styrelsen lyckats producera betydande delar av större helheter. Den forskning som bedrivits har visat sig vara mycket konkret, nyttig och kostnadseffektiv.

”Som en av WNRB:s betydande slutprodukter har styrelsen utvecklat de finsk-svenska isklassreglerna i deras senaste form, som fungerar som grund för många isklassregler som även används ute i världen. Vi är nöjda med resultaten av bedömningen och i synnerhet med det mervärde som vi har lyckats producera för vintersjöfarten och därmed för hela samhället. Det är bra att fortsätta framåt härifrån!”, konstaterar överinspektör Ville Häyrynen vid Traficom.

”Det internationella samarbetet med Sverige inom vintersjöfarten är vardag för isbrytningen varje vinter. Decenniernas forskningssamarbete fördjupar detta och är av stor betydelse för båda staterna. Med hjälp av forskningssamarbetet får vi värdefull information om de faktorer som påverkar vintersjöfartens system, och detta hjälper oss att ytterligare utveckla sjötrafiken året runt som är kritisk för Finlands utrikeshandel”, summerar Helena Orädd, chef för Trafikledsverkets sjöfartsenhet.
 
Bekanta dig med konsekvensbedömningen av WNRB:s forskningsarbete

Ytterligare information:
Traficom: Ville Häyrynen, överinspektör, [email protected], tfn 029 534 6148
Trafikledsverket: Helena Orädd, enhetschef, fornamn.efternamn@vayla.fi, tfn 029 534 3321