Hyppää sisältöön

Ruisrääkkä sekä muut arvokkaat lajit ja luontokohteet Kehä III:n parannushankkeessa

Julkaistu 3.6.2021

Kehä III:n parannushankkeessa työskennellään Vantaalla Pikkujärven ja Kakolanmäen luonnonsuojelualueen sekä useiden arvokkaiden luonto- ja maisemakohteiden läheisyydessä. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että töiden vaikutukset Vantaan arvokkaaseen kaupunkiluontoon jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Työt luonnonsuojelualueen ympärillä on ajoitettu lintujen pesimäaikojen mukaan
Kehä III:n pohjoispuolella, Askiston asuinalueen ja Vihdintien välissä sijaiseva Pikkujärven ja Kakolanmäen luonnonsuojelualue on suosittu linturetki- ja virkistyskohde. Suojelualue on kooltaan noin 58 hehtaaria, ja siellä pesii myös rauhoitettuja ja uhanalaisia lintulajeja, kuten ruisrääkkä.

”Luonto- ja ympäristöarvot huomioidaan koko hankkeen ajan, ja työt suojelualueen ympärillä on tarkasti suunniteltu ja aikataulutettu yhdessä Vantaan kaupungin kanssa. Esimerkiksi melua aiheuttavat paalutus- ja louhintatyöt ajoitetaan siten, että lintujen pesiminen ei häiriinny – silti töitä voidaan edistää aikataulussa”, kertoo projektipäällikkö Antti Koski Väylävirastosta.

”Lintujen pesimäpaikkoihin pystytään vaikuttamaan siinä vaiheessa, kun linnut vasta etsivät sopivia pesäpaikkoja. Linnut kun eivät tyypillisesti asetu sinne, missä melua kuuluu”, toteaa Vantaan kaupungininsinööri Henry Westlin.

Pikkujärven ja Kakolanmäen alueella työt aloitettiin maaliskuun puolella, jotta työmaalta kantautuva melu saisi linnut etsimään sopivia pesäpaikkoja hieman kauempaa. Lisäksi töiden ajoittamisella pyritään välttämään Pikkujärvenojan samentumista, mikä edesauttaa puroluonnon säilymistä.

Uusi melusuojaus auttaa myös eläimiä

Vilkkaasti liikennöidyltä Kehä III:lta kantautuu tieliikenteen melua Askiston asuinalueen lisäksi myös luonnonsuojelualueelle. Hankkeessa Kehä III:n pohjoispuolen ajoradan viereen rakennetaan uutta 3,5 metriä korkeaa meluaitaa noin 700 metrin matkalle, mikä vähentää melua myös Pikkujärven ja Kakolanmäen ympäristössä. Matalampaa melukaidetta toteuteaan puolestaan Kehä III:n eteläpuolelle noin 800 metriä. 

Askiston ympäristössä elää myös erittäin uhanalainen kovakuoriaislaji halavasepikkä, joka viihtyy puumaisissa pajuissa, kuten halavissa. Halavasepikän elinympäristöt säilytetään ja suojataan työmaatoiminnalta.

 

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/keha3-parantaminen
www.facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe

Kehä III parantaminen -hankkeen 3. vaiheeseen kuuluu lukuisia Askiston kohdalla sekä Vantaankosken ja Pakkalan välillä toteutettavia parannuksia. Hankkeeseen sisältyy muun muassa kolmansien ajokaistojen rakentaminen Vantaankoski–Pakkala-välille, uuden eritasoliittymän rakentaminen Askistoon sekä tien pohjarakenteen kunnostaminen. Samalla kehitetään kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Melusuojausta parannetaan Askiston kohdalla. 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta