null
null Robottibusseilla pilotoitiin automaattista joukkoliikennettä - kokemukset pääosin positiivisia

Robottibusseilla pilotoitiin automaattista joukkoliikennettä - kokemukset pääosin positiivisia

Julkaistu 15.12.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Itseohjautuvia robottibusseja on testattu Helsingin Hernesaaren, Espoon Otaniemen ja Tampereen Hervannan kaduilla loppukesän ja syksyn aikana. SOHJOA-hankkeessa itseohjautuvat robottibussit kulkivat ensimmäistä kertaa oikeassa liikenneympäristössä.

Automaattiajoneuvojen toimintaa suomalaisissa olosuhteissa testattiin osana Liikenneviraston ja Trafin rahoittamaa NordicWay -hanketta. Robottibussien tarkoituksena oli pilotoida automaattista joukkoliikennettä oikeassa liikenneympäristössä ja tutkia, kuinka robottibussit voisivat täydentää nykyistä liikennejärjestelmää. Yrityksille kokeilu tarjosi mahdollisuuden testata ja kehittää omia ratkaisuja ja robottibussia osana SOHJOA-hankkeen avointa innovaatioalustaa.

”Viranomaisena haluamme tukea uusien palveluiden ja yritysten syntyä, joita SOHJOA-kokeilussa tutkittiin”, sanoo projektipäällikkö Ilkka Kotilainen Liikennevirastosta.

Tieliikenteen automaatio lisää liikenneturvallisuutta vähentämällä onnettomuuksia, joissa nykyään ihmisen tarkkaamattomuudella on merkittävä rooli. Lisäksi ajoneuvojen väheneminen vähentää päästöjä ja yhteiskunta hyötyy tehokkaammasta liikenteestä, kun automaattiset ajoneuvot valjastetaan usean ihmisen käyttöön.

Kokeilu onnistui kaikissa kolmessa kaupungissa ilman suurempia ongelmia

Suomella mahdollisuus edistää robottibussien toimintaa kaikissa sääolosuhteissa

Robottibussikokeilu onnistui kaikissa kolmessa kaupungissa ilman suurempia ongelmia, ja bussin kokeilijoiden antama palaute oli pääasiassa positiivista. Negatiivinen palaute koski lähinnä bussin vauhtia, sillä moni koki bussin liikkuvan liian hitaasti.

Kokeilun perusteella suurimmat ongelmat robottibussin kokeilussa kohdistuvat sääolosuhteisiin ja muihin ulkoisen ympäristön tekijöihin. Esimerkiksi väärin pysäköidyt autot ja robottibussin liian läheltä ohittavat autot aiheuttivat ongelmia robottibussin kulkemiselle.

Tähän mennessä saatujen kokemusten perusteella robottibussien käyttö ympärivuotisesti muun liikenteen seassa vaatii vielä joidenkin kysymysten ratkaisemista. Suurin osa kysymyksistä lienee ratkaistavissa robottibussin kauko-ohjauksen avulla ja robottibussia varten tehtävillä liikennejärjestelyillä. Tulevaisuuden kannalta on myös tärkeää, että muut liikenteen käyttäjät osaisivat huomioida robottibussin liikenteen seassa nykyistä paremmin.

”Yhtä selvää ratkaisua ei ole, vaan tarvitsemme kehitystä niin tekoälyssä kuin ympäröivässä infrassakin. Meidän tulee asteittain saada tuotua älyä myös muihin teillä liikkuviin kulkupeleihin”, sanoo SOHJOA-hankkeen projektipäällikkö Harri Santamala.

SOHJOA-hankkeen ensimmäisen vuoden kokeilun perusteella Suomella olisi hyvä mahdollisuus olla edistämässä robottibussien ja muun autonomisen liikenteen toimintaa kaikkien neljän vuodenaikamme kautta. Kokeilusta saatuja oppeja tullaan hyödyntämään SOHJOA-hankkeen tulevissa kokeiluissa.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Ilkka Kotilainen, Liikennevirasto, p. 050 311 8016 tai [email protected]
Projektipäällikkö Harri Santamala, Metropolia AMK, p. 040 334 1516 tai [email protected]

Tietoa hankkeesta: www.sohjoa.fi

Lue lisää Liikenneviraston digitalisaatiohankkeesta