Digihankkeet

Käynnissä

Väylän digihankkeissa parannetaan väyläverkon tiedonhallintaa ja kunnossapitotoimien ajoittamista.

Digihankkeet

Väylän (ent. Liikennevirasto) kolmivuotinen digitalisaatiohanke (2016-2018) uudisti liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottamisen, ylläpitämisen ja jakelun. Uudistamisessa hyödynnettiin nykyaikaisia teknologioita ja menetelmiä.

Osahankkeet

Kokonaisuus koostui kuudesta osahankkeesta, joiden sisällä alaprojekteja on ollut yhteensä noin 70. Lue hankkeen loppuraportti (pdf)

Hankkeen tavoitteet

Digitalisaatiohankkeella uudistettiin liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottaminen, ylläpitäminen ja jakelu. Lisäksi hanke raivasi tietä liikenteen uusille palveluille ja automaattiajamiselle.

Teknologian avulla Väylä saa käyttöönsä aikaisempaa ajantasaisempaa tieto väylien kunnosta, käytettävyydestä ja käytöstä. Tietoa kerätään väylän koko elinkaarelta. Esimerkiksi tietomallipohjainen väylien rakentaminen tuottaa jo varhaisessa vaiheessa kattavat lähtötiedot omaisuudenhallinnalle. Lisäksi ratatietojen ja tiestötietojen siilomaisia rakenteita on purettu.

Tiedon tuottamisessa on hyödynnetty ja tullaan hyödyntämään muun muassa joukkoistamista. Asiakkaat ja sidosryhmät voivat samaan aikaan tuottaa sekä hyödyntää tietoa. Valtaosa tuotetuista tiedoista tarjotaan avoimena datana eri toimijoiden käyttöön nykyaikaisten rajapintojen kautta. Asiakkaat ja sidosryhmät voivat hyödyntää liikenne- ja liikkumistietoja myös Väylän ylläpitämien palveluiden kautta.

Kerättyä dataa hyödynnetään Väylän toiminnan kehittämisessä. Tarkemman ja ajantasaisen tiedon avulla esimerkiksi väylien korjaustoimenpiteet on helpompi kohdentaa ja ajoittaa. Tieto-omaisuuden laatu paranee ja määrä kasvaa, jolloin on mahdollista tehdä analyysejä ja liikenteenhallinnan ja kunnossapidon simulointia.

Digitalisaatiohankkeesta jatkavat vuonna 2020 RAID-E ja Velho-hankkeet.

 

Digitalisaatiohankkeen uutisia

Kaikki uutiset
reaktionapit
Sivu päivitetty 30.12.2019