null
null Rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin: "Ratahankkeiden rinnalla ei saa unohtaa nykyisen rataverkon kunnossapitoa"

Rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin: "Ratahankkeiden rinnalla ei saa unohtaa nykyisen rataverkon kunnossapitoa"

Julkaistu 04.03.2019
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Alkuvuonna Väylässä aloitti työnsä kolme liikennemuotojohtajaa. Heidän tehtävänään on muun muassa koordinoida tie-, rautatie- ja vesiliikenteen asioita virastossamme. Tässä juttusarjassa esittelemme liikennemuotojohtajat. Nyt esittelyvuorossa on rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin.

Markku Nummelin on rautatievirkailijan poika, ja innostus alaan syttyikin jo lapsena. Akateeminen tutkinto tekniseltä alalta antoi hyvän pohjan uralle, jonka aikana hän on ehtinyt saada monipuolista kokemusta raideliikenteen parista VR:n, Ratahallintokeskuksen ja Liikenneviraston leivissä. Nyt hän on rautatieliikennejohtajana Väylässä.

Harrastuksetkin ovat liittyneet kiinteästi raideliikenteeseen. Hän on kirjoittanut 18 kirjaa, joista valtaosa käsittelee raideliikennettä. Rautatieaiheisia valokuvia on tullut napattua yhteensä yli 100 000 kappaletta.

Ajankohtaista raideliikenteessä

1. Rataverkon hallinta

Rautatieverkon kunnon hallinta ja resurssit radan ylläpitotöihin korjausvelkakertymineen on haaste, johon kohdistuu suuria odotuksia. Junien tulee kulkea täsmällisesti. Toimintaympäristön muutoskin vaikuttaa tähän. Etenkin nuoriso ajattelee liikkumisesta uudella tavalla ja haluaa matkustaa mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Raitiotieliikkuminenkin on yhä suositumpaa: raitiovaunuratoja suunnitellaan ja rakennetaan nyt enemmän kuin koskaan. Uusia suuria ratahankkeitakin on noussut esille useita. Tässä kokonaisuudessa tulee muistaa, että myös nykyinen verkko täytyy pitää kunnossa.

2. Monitoimijaympäristö

Kilpailun laajentuminen henkilöliikenteeseen on uusi tärkeä osa-alue. Väylän tulee toimia neutraalina kumppanina kaikille toimijoille tasapuolisesti. Haasteemme on, miten jakaa tasapuolisesti asemien, ratapihojen ja varikoiden kapasiteetti sekä eri laitteiden käyttö.

3. Kansainvälisyys ja kansainvälinen liikenne

Suomessa kansainvälinen liikenne painottuu erityisesti itään, mutta satamien kautta liikennettä on myös länteen. Meillä on paljon myös transito-tavarajunaliikennettä, jossa on omat haasteensa, kuten kapasiteetin riittävyys. Länsi-Euroopan suuntaan on tehtävänä paljon standardityötä, jotta EU:n standardeissa huomioitaisiin myös Suomen kaluston ja radan tekniset vaatimukset, joihin ilmasto-olosuhteemme vaikuttavat.

4. Ohjeet ja osaaminen

Osaamisen varmistaminen on toimintamme ydin. Tämä koskee sekä omaa henkilöstöä, että palveluntuottajia ja koko alaa. Tehtävämme on tuottaa hyvät ohjeet, jotka auttavat tekemään työn oikein. Mitä parempi ammattitaito työntekijöillä on, sitä vähemmän poikkeamia tulee ja parempaa laatua kyetään pitämään yllä.

Sujuvan liikenteen takaamiseksi raideliikenteen parissa työskentelevien pätevyysvaatimusten määrittelyllä on merkitystä. Syksyllä 2017 avatun Kouvolan Ratateknisen oppimiskeskuksen kehittäminen on tärkeä asia. Väylä omistaa oppilaitoksen fasiliteetit, opetuksessa kumppaneinamme toimivat yhteistyössä useat eri oppilaitokset.

Katso myös

Tieliikennejohtaja Pekka Rajala: "Teiden huono kunto huolestuttaa sekä kansalaisia että viranomaisia"

Vesiliikennejohtaja Esa Sirkiä: "Saimaan kanava uhkaa jäädä pieneksi uusille aluksille"